Javni razpis za sofinanciranje projektov podaljševanja delovne aktivnosti in zmanjševanje odsotnosti z dela

Rok razpisa

Rok za oddajo vloge je 10. 4. 2017, do 12. ure.

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 11, Datum: 3. 3. 2017, Stran: 485

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov, v vsaki Kohezijski regiji RS en projekt, v okviru katerih bo na področju aktivnega in zdravega staranja zaposlenih, zlasti starejših od 45 let, za delodajalce oblikovan in implementiran celovit poslovni model ravnanja s starejšimi t. i. management starejših, za oblikovalce politik pa priporočila/smernice za morebitne spremembe zakonodaje in uvajanje sistemskih ukrepov na področju aktivnega in zdravega staranja. Hkrati bo v okviru projektnih aktivnosti pripravljena strateška platforma ravnanja s starejšimi v podjetjih.

Namen javnega  razpisa:Namen javnega razpisa oziroma podprtih projektov je, s celostnim pristopom in sistematičnimi aktivnostmi, vplivati na:

 • znižanje trajanja odsotnosti z dela zaradi bolezni ali poškodbe (absentizma), zaposlenih zlasti starejših od 45 let,
 • spodbujanje uvajanja ukrepov za lažje vključevanje delavcev v delo po daljši odsotnosti z dela zaradi bolezni ali poškodbe,
 • prilagajanje dela posamezniku (zlasti starejšim delavcem) z ustreznim oblikovanjem delovnega mesta in delovnega okolja, delovnih prostorov, delovnih in tehnoloških postopkov, izbiro delovne in osebne varovalne opreme ter delovnih in proizvajalnih metod, še zlasti pa z odpravo monotonega dela, vsiljenega ritma dela in ostalih zdravju škodljivih okoliščin (humanizacija dela),
 • dvig deleža delovno aktivnega prebivalstva, še zlasti starejšega od 45 let,
 • spodbujanje promocije zdravja na delovnem mestu,
 • spodbujanje uvajanja ukrepov za lažje usklajevanje poklicnega in družinskega življenja, še zlasti za delavce, ki skrbijo za majhne otroke in delavce, ki skrbijo za ostarele starše ali sorodnike,
 • zmanjšanje obsega predčasnega upokojevanja,
 • spodbujanje družbene odgovornosti podjetij, še zlasti odgovornosti do delavcev, strank, okolja in sredine, v kateri delujejo,
 • odpravljanje negativnih stereotipov o starejših delavcih v slovenski družbi,
 • ozaveščanje in informiranje delodajalcev, delavcev in širše javnosti o pomenu aktivnega in zdravega staranja,
 • izboljšanje managementa starejših delavcev v organizaciji, še zlasti z izboljšanjem organizacije dela in vodenja organizacije na vseh ravneh,
 • spodbujanje ukrepov za medgeneracijsko sodelovanje v organizaciji,
 • spodbujanje sodelovanja delodajalcev, delavcev in njihovih predstavnikov pri ustvarjanju delovnega okolja, ki bo omogočalo, da bodo delavci zdravi dočakali upokojitev.

Več

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Skupna okvirna vrednost razpoložljivih (nepovratnih) sredstev javnega razpisa za leta od 2017 do 2022 znaša 5.560.000,00 EUR, od tega je 3.336.000,00 EUR namenjenih za sofinanciranje projekta v KRVS in 2.224.000,00 EUR za sofinanciranje projekta v KRZS. Sredstva niso prenosljiva med regijama.

Razpisnik: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Rok: Rok za oddajo vloge je 10. 4. 2017, do 12. ure.

Dodatne informacije: Zainteresirani prijavitelji vprašanja v zvezi z javnim razpisom posredujejo izključno po elektronski pošti na e-naslov: cbscbsb/fskbwfdAhpw/tj do vključno 5. 4. 2017. Odgovori na pogosto zastavljena vprašanja v zvezi z razpisom bodo objavljeni na spletnem naslovu: www.mddsz.gov.si najkasneje do 7. 4. 2017.

Razpisna dokumentacija: Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani prijavitelji v razpisnem roku pridobijo na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti: www.mddsz.gov.si ali jo naročijo pri Barbari Erjavec na tel. 01/369-77-20, vsak delavnik med 9. in 11. uro ali na e-naslovu: cbscbsb/fskbwfdAhpw/tj.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Nazaj

Zagotovite si

brezplačne podporne storitve za svoje podjetje

Pridružite se

hitro rastočim podjetjem v inovativnem okolju

bodite obveščeni

in se naročite na tedenski informativni bilten

Preglejte ponudbo

domačih javnih razpisov