Javni razpis za dodeljevanje sredstev projektom na območju avtohtonih narodnih skupnosti - ANS 2016

Rok razpisa

Roka za oddajo prijav sta: 10. 1. 2017 in 6. 3. 2017.

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 79, Datum: 9. 12. 2016, Stran: 2775

Predmet razpisa: Predmet razpisa je dodeljevanje ugodnih posojil in nepovratnih sredstev Sklada, in sicer za namene:

  • A1 - projekti primarne pridelave v kmetijstvu,
  • A2 - projekti kmetijske predelave in trženja,
  • B1 - podjetniški projekti brez obratnih sredstev,
  • B2 - podjetniški projekti z obratnimi sredstvi,
  • C - razvojna dokumentacija in razvojni projekti.

Namen razpisa je spodbujanje začetnih investicij na področju primarne kmetijske pridelave, predelave in trženja kmetijskih proizvodov, podjetništva ter razvojnih projektov razvojnih inštitucij.

Cilj razpisa je spodbujanje gospodarskih osnov na območju avtohtonih narodnih skupnosti.

Upravičena območja, na katerih imajo vlagatelji pravico izvajati projekt, so naslednja:

Na narodnostno mešanih območjih z madžarsko narodnostno skupnostjo v naslednjih naseljih:

Na narodnostno mešanih območjih z italijansko narodnostno skupnostjo v naslednjih naseljih oziroma krajevnih skupnostih:

- v občini Dobrovnik: Dobrovnik/ Dobronak in Žitkovci/ Zsitkóc,

- v občini Hodoš: Hodoš/ Hodos in Krplivnik/ Kapornak,

- v občini Moravske Toplice: Motvarjevci/ Szentlászló, Pordašinci/ Kisfalu, Čikečka vas/ Csekefa, Prosenjakovci/ Pártosfalva, Središče/ Szerdahely,

- v občini Lendava: Radmožanci/ Radamos, Kamovci/ Kámaháza, Genterovci/ Göntérháza, Mostje/ Hidvég, Banuta/ Bánuta, Dolga vas/ Hosszúfalu, Dolgovaške gorice/ Hosszúfaluhegy, Lendavske gorice/ Lendahegy, Lendava/ Lendva, Dolnji Lakoš/ Alsólakos, Gornji Lakoš/ Felsölakos, Čentiba/ Csente, Dolina/ Völgyifalu, Pince/ Pince, Pince marof/ Pincemajor, Petišovci/ Petesháza, Trimlini/ Hármasmalom, Gaberje/ Gyetryános, Kapca/ Kapca, Kot/ Kót in

- v občini Šalovci: Domanjševci/ Domonkosfa.

- v občini Ankaran: Ankaran/ Ancarano,

- v občini Izola: Izola/ Isola (mesto), Dobrava, Jagodje,

- v občini Koper: Barizoni/ Barisoni, Bertoki/ Bertocchi, Bošmarin/ Bossamarino, Cerej/ Cerei, Hrvatini/ Crevatini, Kampel/ Campel, Kolomban/ Colombano, Koper/ Capodistria (mesto), Prade/ Prade, Premančan, Škofije/ Val- marin, Šalara/ Salara, Škocjan/ San Canziano in

- v občini Piran: Piran/ Pirano (mesto), Portorož/ Portorose, Lucija/ Lucia, Strunjan/ Strugnano, Seča/ Sezza, Sečovlje/ Sicciole, Parecag/ Parezzago, Dragonja.

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Skupna višina razpisanih sredstev je 2.200.000,00 EUR, od tega 2.000.000,00 EUR ugodnih posojil ter 200.000,00 EUR nepovratnih sredstev.

Razpisnik: Slovenski regionalno razvojni sklad

Rok: Roka za oddajo prijav sta: 10. 1. 2017 in 6. 3. 2017.

Vlagatelj lahko odda vlogo od datuma objave do posameznega roka javnega razpisa, priporočeno po pošti ali osebno na sedežu Sklada, pri čemer mora biti v primeru osebne oddaje vloge na sedežu Sklada, vloga oddana do roka, do 14. ure.

Dodatne informacije: Zainteresirani lahko informacije pridobijo v času uradnih ur v Sektorju za izvajanje spodbud, Tel: (01) 836-19-53.

Razpisna dokumentacija: Javni razpis in razpisna dokumentacija sta dostopna na spletni strani Sklada: www.regionalnisklad.si/avtohtoni-narodni-skupnosti, prav tako se ju lahko v času od objave do zaprtja javnega razpisa osebno pridobi na sedežu Sklada, vsak delovni dan, od 9. do 12. ure, razen prijavnega obrazca, ki je izdelan v elektronski obliki.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Nazaj

Zagotovite si

brezplačne podporne storitve za svoje podjetje

Pridružite se

hitro rastočim podjetjem v inovativnem okolju

bodite obveščeni

in se naročite na tedenski informativni bilten

Preglejte ponudbo

domačih javnih razpisov