Za nastope podjetij na mednarodnih sejmih v prvem delu leta 400.000 evrov

19.05.2017

Vir in informacije: www.izvoznookno.si, 5. 5. 2017

Javna agencija SPIRIT Slovenija je v Uradnem listu RS (Datum: 5. 5. 2017, Št. 23) in na spletnih straneh objavila Javni razpis »Sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v obdobju med 1.1.2017 in 31.5.2017«.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini, ki so jih podjetja izvedla v obdobju med 1. 1. 2017 in 31. 5. 2017.

Namen javnega razpisa je, preko sofinanciranja upravičenih stroškov individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini, podjetjem povečati možnost predstavitve izdelkov/storitev mednarodni poslovni javnosti, povečati možnost poslovnega sodelovanja podjetij s tujimi partnerji in zvišati stopnjo internacionalizacije podjetij.

Cilj javnega razpisa je podpreti vsaj 50 podjetij pri njihovih individualnih predstavitvah na sejmih v tujini.

Do sredstev po tem razpisu so upravičene pravne osebe, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo  v Republiki Sloveniji ali fizične osebe, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo v Republiki Sloveniji in, ki prvič vstopajo na tuji trg ali pa širijo in diverzificirajo poslovanje na tujem trgu.

Okvirna skupna višina sredstev znaša 400.000,00 EUR.

Upravičeni stroški, ki so predmet sofinanciranja, so:

  • stroški najema razstavnega prostora za naveden mednarodni sejem v tujini,
  • stroški postavitve in ureditve razstavnega prostora,
  • stroški tehničnih priključkov,
  • stroški upravljanja razstavnega prostora,
  • stroški sejemske opreme.

Upoštevani bodo projekti udeležbe na sejmih, ki bodo izvedeni od 1.1.2017 do 31.5.2017.

Javni razpis je odprt do vključno 5. 6. 2017.

Besedilo javnega razpisa in razpisna dokumentacija sta na voljo na spletni strani: www.spiritslovenia.si.


Nazaj

Zagotovite si

brezplačne podporne storitve za svoje podjetje

Pridružite se

hitro rastočim podjetjem v inovativnem okolju

bodite obveščeni

in se naročite na tedenski informativni bilten

Preglejte ponudbo

domačih javnih razpisov