Evropska sredstva za spodbude v okviru iniciative EUREKA 2018

12.06.2018

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je 25. maja 2018 v Uradnem listu RS objavilo v Javni razpis za dodeljevanje spodbud v okviru iniciative EUREKA 2018.

Skupna višina sredstev, namenjenih za projekt, znaša nekaj manj kot 6,5 milijona evrov, od tega bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval skoraj 5,2 milijona evrov.

Namen javnega razpisa je omogočiti podjetjem, ki svojo dejavnost izvajajo na območju Slovenije, vključevanje v projekte mednarodnega programa EUREKA in spodbujanje njihove udeležbe na vseh tehnoloških področjih programa EUREKA.

Cilj razpisa je dodeliti nepovratna sredstva vsaj 10 upravičencem za izvedbo njihovih EUREKA projektov, ki morajo biti uvrščeni vsaj v eno od prednostnih področij uporabe veljavne Slovenske strategije pametne specializacije in biti skladni s cilji Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014-2020.


Nazaj

Zagotovite si

brezplačne podporne storitve za svoje podjetje

Pridružite se

hitro rastočim podjetjem v inovativnem okolju

bodite obveščeni

in se naročite na tedenski informativni bilten

Preglejte ponudbo

domačih javnih razpisov