Brezplačni dogodek - »Aktualni regionalni izzivi in črpanje evropskih sredstev za razvoj«

05.12.2018

Lokacija: Podjetniški inkubator Bela Krajina (PH Stratus), Ulica heroja Stariha 19, Bela Krajina

Datum: 12. december 2018, od 10. do 14. ure

Kateri so vaši regionalni izzivi in potrebe, kako jih uresničujete in s čim?

Dogodek bo usmerjen v aktualne razvojne potrebe naše regije in možnosti črpanja evropskih sredstev za njihovo realizacijo.

Evropska unija stavi v skladu s strategijo »Evropa 2020« na kreativne in inovativne projektne ideje in jih nagrajuje z nepovratnimi sredstvi za investicije, razvoj in raziskave, pilotne in demonstracijske projekte, mobilnost, usposabljanje, osveščanje javnosti ter mreženje in sodelovanje. Temu sledi tudi Slovenija skozi »Strategijo razvoja Slovenije«, »Strategijo pametne specializacije« in izvedbenim načrtom »Operativni program za izvajanje kohezijske politike 2014-2020« ter druge operativne programe.

Trende in smernice razvoja posameznih sektorjev dejavnosti v Evropski uniji določajo evropske politike, prav tako tudi v Sloveniji. Tem politikam ustrezno je treba prilagoditi projekte, da bodo zadovoljevali evropski in slovenski politični okvir, nadgrajevali trenutno stanje razvoja z uporabnejšimi, boljšimi, učinkovitejšimi in cenejšimi tehnologijami, procesi in koncepti ter odgovarjali na izzive današnjega časa. Projektne ideje pa je potrebno umestiti v ustrezne vire financiranja in jih ob uspešni pridobitvi sredstev tudi izpeljati v skladu s projektnim načrtom.

Seminar je namenjen projektnim in idejnim vodjem tako v zasebnih podjetjih kot v različnih javnih organizacijah, ki pripravljajo projekte in se želijo seznaniti z osnovami črpanja evropskih sredstev s poudarkom na aktualnih razpisih.

Trajanje dogodka: 360 minut

Predavatelji: Beno Stern

Udeležba je brezplačna.

Dodatne informacije: Kontaktna oseba: Kristian Asani, e-naslov: lsjtujbo/btbojAsjd.cfmblsbkjob/tj.

Dogodek se izvaja v okviru operacije SIO 2018-2019.

Dogodek sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.Nazaj

Zagotovite si

brezplačne podporne storitve za svoje podjetje

Pridružite se

hitro rastočim podjetjem v inovativnem okolju

bodite obveščeni

in se naročite na tedenski informativni bilten

Preglejte ponudbo

domačih javnih razpisov