Optimiranje poslovnih poročil

09.11.2018

Lokacija: Območna obrtno-podjetniška zbornica Ajdovščina, Vipavska cesta 4

Datum: 20. november 2018, ob 17. uri

Funkcija računovodskega informiranja je, da posreduje notranjim in zunanjim uporabnikom podatke o poslovanju poslovnega sistema, torej podjetja ali samostojnega podjetnika. Računovodski podatki predstavljajo osnovo za sprejemanje poslovnih odločitev uporabnikov računovodskih izkazov, na primer poslovodstva podjetja, poslovnih partnerjev, bank in države. Slabi poslovni rezultati oz. poslovni rezultati, ki niso skladni s pričakovanji poslovodstva oz. z zahtevami zunanjih uporabnikov predstavljajo težavo, ki se ji lahko izognemo s sprejemanjem pravilnih odločitev tekom leta. Ob oblikovanju izkaza poslovnega izida pa lahko na končni rezultat podjetja vplivamo s tako imenovanim kreativnim računovodstvom.

Na seminarju se bodo posvetili diskrecijski izbiri, ki nam jo ponujajo Zakon o gospodarskih družbah, Zakon o davku od dohodka pravnih oseb in Slovenski računovodski standardi. Predstavili bodo zakonsko podlago na podlagi katere lahko sprejmemo odločitve, ki povečajo ali zmanjšajo naš poslovni izid. Na praktičnih primerih pa boste pridobljeno znanje utrdili.

Seminar je namenjen podjetnikom, ki želijo pridobiti znanje o tem kako njihove odločitve vplivajo na končni rezultat podjetja in, ki želijo pridobiti razumevanje zakonodaje in SRS na tem področju.

Program:

  • kaj lahko podjetnik že med letom naredi, da bo rezultat poslovanja kar najboljši, davčno breme pa čim manjše
  • kako iz računovodskih izkazov nastane davčna bilanca in optimiranje plačila davka
  • Izbira pravih računovodskih usmeritev, poslovnih odločitev, ki optimirajo davčno bilanco
  • možnosti, ki nam jih omogoča zakon o davku od dohodka pravnih oseb / zakon o dohodnini

Praktični primeri:

  • kaj lahko dejansko storim za zmanjšanje davčne osnove ali povečanje dobička
  • kako davčna zakonodaja vpliva na določanje višine davčne osnove in posledično temu tudi plačilo davka
  • vprašanja

Seminar je za udeležence brezplačen.

Prijave: Za udeležbo na predavanju je potrebna predhodna prijava na telefonsko številko: 36 44 900 ali e-naslov: ufb/hsvefoAp{t/tj.Nazaj

Zagotovite si

brezplačne podporne storitve za svoje podjetje

Pridružite se

hitro rastočim podjetjem v inovativnem okolju

bodite obveščeni

in se naročite na tedenski informativni bilten

Preglejte ponudbo

domačih javnih razpisov