Brezplačna delavnica o optimizaciji plačnih modelov in upravljanje s talenti

11.10.2018

Lokacija: OOZ Logatec, Tržaška cesta 11, Logatec

Datum: 6. november 2018, od 9. do 12. ure

Na delavnici, ki jo bo vodila mag. Stanislava Pirš Trček, vodja službe za prejemke iz delovnih razmerij pri Združenju Delodajalcev Slovenije, bo predstavljen predlog plačnega modela Združenja delodajalcev Slovenije. Slednji upošteva uspešnost delavca in doseženo poslovno uspešnost delodajalca. Dokazano je namreč, da so izplačane plače delavcev premalo odvisne od rezultatov dela in preveč od pravnih dogovorov in administrativnih shem. Delodajalci namreč plače delavcev vežejo na najnižje osnovne plače, določene v kolektivnih pogodbah dejavnosti, količnike določene v aktih delodajalca ali pogodbah o zaposlitvi in jih usklajujejo v času in odstotkih, določenih v kolektivnih pogodbah dejavnosti.

V drugem delu delavnice, ki jo bo vodila Kristina Barič Prelogar, vodja službe za davke in prispevke pri ZDS, bodo izpostavljene naslednje vsebine: akontacija dohodnine od dohodkov iz delovnega razmerja, osnove za plačilo prispevkov za socialno varnost, posebnosti pri plačevanju prispevkov za socialno varnost od dohodkov iz delovnega razmerja, najnižja osnova za plačilo prispevkov, prispevki za socialno varnost od razlike do najnižje osnove za plačilo prispevkov, plačevanje prispevkov za socialno varnost in akontacije dohodnine od regresa, vračilo preveč izplačanega regresa in popravek obračuna davčnega odtegljaja.

Več o delavnici

Udeležba je brezplačna.

Prijave in dodatne informacije: e-naslov: nbufkb/tlpdjsAp{t/tj, GSM: 051 417 778Nazaj

Zagotovite si

brezplačne podporne storitve za svoje podjetje

Pridružite se

hitro rastočim podjetjem v inovativnem okolju

bodite obveščeni

in se naročite na tedenski informativni bilten

Preglejte ponudbo

domačih javnih razpisov