Tematski dogodek za inovativne potencialne podjetnike - »Segmentacija trga in identifikacija ključnega ciljnega segmenta«

23.08.2018

Lokacija: Študentski center Univerze na Primorskem (Sejna soba, 1. nadstropje), Čevljarska 27, Koper

Datum: 28. avgust 2018, s pričetkom ob 9. uri

UIP Univerzitetni razvojni center in inkubator Primorske v sodelovanju z Javno agencijo SPIRIT Slovenija v okviru Programa podpornih storitev subjektov inovativnega okolja v Republiki Sloveniji v letih 2018 in 2019 »SIO 2018-2019« organizira v sodelovanju z GEA College - Fakulteto za podjetništvo tematski dogodek za inovativne potencialne podjetnike (inovativne posameznike, dijake, študente, pedagoške delavce, raziskovalce), nova in obstoječa podjetja s potencialom hitre rasti »start up«.

Tema dogodka, ki bo 28. avgusta 2018 je segmentacija trga in identifikacija ključnega ciljnega segmenta ter izbira primernih in učinkovitih diseminacijskih orodij. Segmentacija omogoča podjetjem, da uskladijo svojo ponudbo s potrebami ciljnega trga.

Program dogodka bo usmerjen v predstavitev aktivnosti UIP in programa »SIO 2018-2019«, ter obravnavi segmentiranja trga, ki pomaga podjetjem pri identificiranju potrošnikov, ki jih je lahko doseči.

Predavatelji bodo predstavili osnove in pomen segmentiranja trga, modele segmentiranja, postopke in spremenljivke segmentiranja... Pri razumevanju potreb kupcev je pomembno, da jasno definirate dobrobiti vsake storitve/proizvoda za različne tipe kupcev.

Gostja dogodka: Dr. Jana Hojnik je končala študij psihologije na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Leta 2016 je na Fakulteti za management Univerze na Primorskem doktorirala z disertacijo Eco-inovation model: antecedents, main dimensions and consequences (Model eko inovacij: določljivke, glavne dimenzije in posledice). Njen raziskovalni interes predstavljajo eko inovacije, inovacije in internacionalizacija. Je avtorica in soavtorica več znanstvenih člankov, objavljenih v mednarodnih znanstvenih revijah s področja podjetništva, managementa in okoljske ekonomije. Kot asistentka sodeluje pri predmetih Podjetniško delovanje, Temelji podjetništva in Podjetniški projekt.

Na tematskem dogodku se bodo pridružili tudi gostje iz gospodarstva, s katerimi bo potekal pogovor glede različnih vidikov digitalnega marketinga v praksi.

Program dogodka:

9:00 - 09:15

Predstavitev programa SIO 2018 - 2019 in  podpornega podjetniškega okolja UIP  niverzitetnega inkubatorja Primorske in Agencije SPIRIT , Dorijan Maršič, mag. Andrej Medved, Lara Pirc

9:15 - 10:30

Segmentacija trga in identifikacija ključnega  ciljnega segmenta ter izbira primernih in učinkovitih diseminacijskih orodij,  Dr. Jana Hojnik

10:30 - 10:45

Odmor za mreženje med udeleženci

10:45 - 11:30

Pogovor z gosti iz gospodarstva na temo  segmentacije trga in identifikacija ključnega  ciljnega segmenta

11:30 - 12:15

Vprašanja za predavatelje, mreženje

Organizator si dopušča pravico zamenjave vsebin modulov ali predavatelja v primeru višje sile.

Moderator: Dorijan Maršič, Univerzitetni razvojni center in inkubator Primorske d.o.o.

Dodatne informacije: Dodatna vprašanja lahko pošljite na e-naslov: mbsb/qjsdAvjq/tj.Nazaj

Zagotovite si

brezplačne podporne storitve za svoje podjetje

Pridružite se

hitro rastočim podjetjem v inovativnem okolju

bodite obveščeni

in se naročite na tedenski informativni bilten

Preglejte ponudbo

domačih javnih razpisov