Sklop brezplačnega izobraževanja za potencialne podjetnike in podjetnike začetnike na temo JE PODJETNIŠTVO ZAME? in KAJ MORAM VEDETI KOT PODJETNIK?

18.06.2018

Lokacija: sejna soba RIC Slovenska Bistrica, Trg svobode 5, Slovenska Bistrica

Datum:

 • Prvo izobraževanje: JE PODJETNIŠTVO ZAME? - 26. in 27. junij 2018, od 16.00 do 19.45 ure
 • Drugo izobraževanje: KAJ MORAM VEDETI KOT PODJETNIK? - 3. in 4. julij 2018, od 16.00 do 19.45 ure

V okviru projektnih aktivnosti SPOT svetovanje Podravje vabijo vse potencialne podjetnike, ki se pripravljajo na samostojno podjetniško pot in podjetnike začetnike, ki jim primanjkuje osnovnega podjetniškega znanja, da se udeležijo sklopa dveh brezplačnih izobraževanj.

VSEBINA izobraževanja: JE PODJETNIŠTVO ZAME?:
 • Podjetništvo

Podjetniški proces, zakaj se odločiti za podjetništvo;

prednosti, slabosti, izzivi, priložnosti

 • Podjetniške ideje

Nabor podjetniških idej; kje iskati ideje; izbor idej; preveritev poslovne ideje-Kanvas model

 • Motivacija za podjetništvo

Na kaj je dobro paziti; dobre prakse

 • Podjetniško podporno okolje

Ministrstva, državne javne inštitucije, regionalne institucije, agencije, razvojni centri, tehnološki parki, zbornice, inkubatorji, finančne inštitucije, skladi, svetovalna podjetja

 • Mreženje - nacionalne in mednarodne mreže (EEC)
 • Finančne spodbude in javni razpisi

Za odpiranje, delovanje in razvoj podjetja, za nove projekte; nepovratna sredstva;

krediti razvojnih agencij in skladov; bančna posojila;

informacije in spletne strani; e-priročniki, e-novičke

 • Množično financiranje - crowdfunding

Kickstarter, indiegogo, gofundme, youcaring, crowdsupply,

crowdfunder, experiment, chuffed,...

 • Primeri iz prakse, vprašanja in odgovori

Prijava: Prijava je obvezna preko spletnega obrazca. Število mest je omejeno!

VSEBINA izobraževanja: KAJ MORAM VEDETI KOT PODJETNIK?
 • Pravno organizacijske oblike podjetij

Oblike podjetij, razlike s.p./d.o.o.; značilnosti, samozaposlitev, druge organizacije: zavodi, zadruge, društva, ustanove, invalidska podjetja, kmetije, gospodarsko interesna združenja; posebne oblike podjetništva: žensko podjetništvo, socialno podjetništvo,

družinsko podjetništvo; podjetnik - obrtnik

 • Ustanavljanje/odpiranje/registracija podjetja

Oblika podjetja, dejavnost podjetja (SKD),

zaposlitev, samozaposlitev, začasne in druge oblike zaposlitve;

postopki registracije; zapiranje podjetja; informacije in pomoč, nasveti, aktualne teme

 • Računovodstvo

Sodobno računovodstvo; knjigovodstvo; knjigovodske listine; enostavno/dvostavno knjigovodstvo; knjigovodski podatki; gibanje knjigovodskih listin; temeljne/pomožne knjige; osnovna sredstva in amortizacija; stroški; obračun plač; prispevki za socialno varnost samozaposlenih; odhodki; prihodki; poslovni izid; Slovenski računovodski standardi

 • Davki

Davki in davčna številka, Zakon o davku od dohodka pravnih oseb, Zakon o dohodnini, Zakon o davčnem postopku, Zakon o davčnem potrjevanju računov, Zakon o davčni službi

 • Trženja in marketing

Trženjski koncept, poznavanje potreb in želja kupcev oz. tržišča,

zadovoljevanje potreb in želja; marketing miks 4 P, 7P;

SWOT analiza tržišča; življenjski cikel izdelka; tržno komuniciranje

 • Poslovni načrt

Kaj je poslovni načrt; zakaj ga podjetnik potrebuje; vsebina: tržni del, finančni del

 •  Primeri iz prakse, vprašanja in odgovori

Prijava: Prijava je obvezna preko spletnega obrazca. Število mest je omejeno!

Ker se vsebina prvega izobraževanja smiselno nadaljuje v drugo, priporočajo udeležbo obeh izobraževanj. Prijava je potrebna za vsako izobraževanje posebej!

Predavateljica: Olga Pregl, dipl. ekon. za analizo in planiranje, samostojna podjetnica z dejavnostjo podjetniško in poslovno svetovanje in direktorica zavoda Vedoma. Ima 27 let delovnih izkušenj s področja vodenja zasebnega zavoda, podjetniškega izobraževanja in usposabljanja v Sloveniji in v tujini, načrtovanja kariere samozaposlenih, usposabljanja podjetniških vsebin, izvajanja domačih in mednarodnih projektov s področja razvoja programov usposabljanja in izobraževanja neformalnih vsebin za različne ciljne skupine, vodenja in upravljanja razvojnih projektov malih in srednjih podjetij, kmetij in samozaposlenih na podeželju. Za podjetja pripravlja poslovne načrte in investicijske elaborate, razvojne programe lokalnih skupnosti, vloge za pridobitev nepovratnih sredstev za mala in srednja podjetja, kmetije in neprofitne organizacije.

Več o dogodku

Dodatne informacije: RIC Slovenska Bistrica, Kontaktna oseba: Danica Košir, Tel: (02) 292 72 10.

Delavnica je organizirana v sklopu aktivnosti SPOT svetovanje Podravje. Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.Nazaj

Zagotovite si

brezplačne podporne storitve za svoje podjetje

Pridružite se

hitro rastočim podjetjem v inovativnem okolju

bodite obveščeni

in se naročite na tedenski informativni bilten

Preglejte ponudbo

domačih javnih razpisov