Brezplačni posvet - »Ne ostanimo ujeti v pasti mobinga«

25.05.2018

Lokacija: velika dvorana Mestne občine Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 3, Nova Gorica

Datum: 7. junij 2018, ob 18. uri

Mobing je eden izmed dejavnikov stresa na delovnem mestu in predstavlja eno najbolj resnih nevarnosti pri delu.

Gre za zaključni posvet v nizu 4 posvetov z nazivom »Tudi varuhu ljudje poročajo o mobingu«, s častno gostjo Vlasto Nussdorfer, Varuhinjo človekovih pravic.

Kaj lahko varuh naredi v zvezi s težavami zaposlenih?

Varuh ima možnost samostojne in neodvisne preiskave vsakega primera pri organih, ki spadajo v njegovo pristojnost. Poleg tega pa lahko vladi ali državnemu zboru da pobude za spremembo zakonov in drugih predpisov.

Informirajte se o tej aktualni in premalo poudarjeni temi!

Posvet bo potekal v slovenskem jeziku, in bo trajal približno eno uro in pol.

Udeležba je brezplačna!

Prijava: e-naslov: hpsjŎbolb/tjAhnbjm/dpn ali spletna stran: www.eventbrite.com.

Dodatne informacije: GSM: 031 335 622 (po 16. uri)Nazaj

Zagotovite si

brezplačne podporne storitve za svoje podjetje

Pridružite se

hitro rastočim podjetjem v inovativnem okolju

bodite obveščeni

in se naročite na tedenski informativni bilten

Preglejte ponudbo

domačih javnih razpisov