Brezplačni seminar - »Novosti gradbene zakonodaje pomembne za izvajalce del na gradbenih objektih«

12.04.2018

Lokacija: Dom obrtnikov, Ob Grosupeljščici 1b, Grosuplje

Datum: 10. maj 2018, ob 10. uri

Na seminarju se bodo udeleženci seznanili z novostmi, ki jih za izvajalce del prinaša nova gradbena zakonodaja, ki je začela veljati 17. 11. 2017, uporabljala pa se bo od 1. 6. 2018 dalje.

Stari Zakon o graditvi objektov je po novem razdeljen na dva zakona, in sicer na gradbenega, ki ureja pogoje za graditev objektov, zahteve za objekte, projektiranje, dovoljevanje, izvajanje gradnje, uporabno dovoljenje, do inšpekcijskega nadzora in vsa druga vprašanja povezana z graditvijo objektov, in posebnega, namenjenega opravljanju inženirske in arhitekturne dejavnosti.

Več o seminarju

Ker je seminar organiziran v okviru Javnega povabila k sofinanciranju izobraževanja in usposabljanja enot malega gospodarstva na področju OOZ Grosuplje 2018, je posledično udeležba na seminarju subvencionirana, torej brezplačna za:

  • samostojne podjetnike ali podjetja v zasebni lasti z do 50 zaposlenimi s sedežem na območju občine Grosuplje
  • samostojne podjetnike ali podjetja v zasebni lasti s sedežem na območju občine Dobrepolje
  • člane OZZ Grosuplje iz občine Ivančna Gorica

Prijava: Izpolnjeno prijavnico, ki jo najdete na spletnih straneh OZZ Grosuplje, pošljite najkasneje do 4.maja 2018 na naslov OZZ Grosuplje, Ob Grosupeljščici 1b, Grosuplje ali po e-pošti na p{{/hsptvqmkfAp{t/tj.

Dodatne informacije: OOZ Grosuplje, Kontaktna oseba: Janez Bajt, Tel: (01) 786-5130, e-naslov: pp{/hsptvqmkfAp{t/tj.Nazaj

Zagotovite si

brezplačne podporne storitve za svoje podjetje

Pridružite se

hitro rastočim podjetjem v inovativnem okolju

bodite obveščeni

in se naročite na tedenski informativni bilten

Preglejte ponudbo

domačih javnih razpisov