Brezplačna delavnica - »Vključevanje mladih na trg dela«

11.04.2018

Lokacija: v prostorih Ljudske univerze Nova Gorica, Cankarjeva ulica 8, Nova Gorica

Datum: 24. april 2018, ob 9. uri

Po krajšem ali daljšem obdobju ne aktivnosti na trgu dela izgubljamo konkurenčne prednosti in strokovna znanja pridobljena v izobraževalnem sistemu in na funkcionalnih usposabljanjih.

Osamljenost, nezadovoljstvo, pomanjkanje socialnih stikov in občutek nekoristnosti za družbo peljejo v razočaranje in depresijo.

Predstavili vam bodo korake za izhod iz zatečene situacije in čim bolj hiter vstop na trg dela z delavnico, ki bo sestavljena iz uvodnega teoretično praktičnega dela in številnih primerov dobrih praks ter nadaljevalnega dela kjer boste aktivno sodelovali s praktično vajo, usmerjeno k reševanju vašega konkretnega primera.

Pogovorili se boste tudi o ustanovitvi in zagonu podjetja.

Program dogodka:

  • Teoretična izhodišča dvigovanja samozavesti posameznika in skupine.
  • Primeri dobrih praks iz preteklosti in sedanjosti, ki vas bodo navdihnili in navdušili ter pokazali smer vašega lastnega delovanja.
  • Praktični konkretni primer modela, ki bo predstavljal izhodišče za praktično vajo v drugem delu delavnice.
  • Praktična vaja na kateri bo vsak udeleženec delavnice pripravil osnutek rešitve in vstopa na trg dela, na osnovi modela, ki bo predstavljen v prvem delu delavnice.
  • Ustanovitev in zagon podjetja.
  • Zaključek delavnice, vprašanja in odgovori in dogovor o nadaljnjem delu s posamezniki na osnovi individualnih svetovanj.

Delavnica je namenjena brezposelnim osebam in drugim zainteresiranim javnostim, prvenstveno tistim, ki so zainteresirani za ponovno vključitev na trg dela.

Delavnica bo trajala tri ure.

Z vami bo mag. Bruno Mihelj.

Udeležba je brezplačna!

Prijava: Prijava za udeležbo na delavnici je obvezna preko e-naslova: csvop/njifmkAssb.tq/tj ali po telefonu: 051 382 266. Prijavite se lahko najkasneje do 23. 4. 2018.

Dodatne informacije: Bruno Mihelj, e-naslov: csvop/njifmkAssb.tq/tj, Tel: 051 382 266.Nazaj

Zagotovite si

brezplačne podporne storitve za svoje podjetje

Pridružite se

hitro rastočim podjetjem v inovativnem okolju

bodite obveščeni

in se naročite na tedenski informativni bilten

Preglejte ponudbo

domačih javnih razpisov