Brezplačni dogodek - »Intelektualna lastnina in uporaba v praksi«

06.11.2017

Lokacija: Inkubator Savinjske regije, Celje

Datum: 14. november 2017, ob 16.15 uri

Vabljeni v Inkubator Savinjske regije na brezplačni dogodek z naslovom: »Intelektualna lastnina in uporaba v praksi«, ki bo potekal 14. novembra 2017, ob 16.15 uri.

Intelektualna lastnina je edini zakoniti monopol na trgu, ki ga država omogoča podjetjem. »Če imaš nekaj, kar je unikatno in si to pravilno zaščitil, imaš s tem monopol,« pravi Tina Osojnik. Poleg tega to predstavlja večjo možnost za pridobivanje investitorjev in možnost ekskluzivnega vstopa na druge trge.

Intelektualna lastnina ima veliko opraviti z marketingom, saj je blagovna znamka v veliki meri povezana s pravicami intelektualne lastnine. »Brand je skupek vseh pravic intelektualne lastnine, ki ga trg prepozna kot pozitivno asociacijo in pozitivne občutke glede produkta, ki ta brand nosi. Zajema razvoj, zaščito, kvaliteto, izkušnjo in obrambo izdelka ali storitve pred ponaredki in slabimi kopijami, ki uničujejo ugled branda,« pojasnjuje Tina Osojnik. Brand po njenih besedah podjetju prinaša visoko prodajno vrednost, višjo maržo, podaljšuje življenjski cikel izdelka in zagotavlja pravno zaščito.

KAJ JE INTELEKTUALNA LASTNINA?

  • Strateška zaščita na pomembnih trgih, z najpomembnejšimi produkti.
  • Interna in eksterna zaščita v podjetju in s poslovnimi partnerji glede na posebnosti trgov.
  • Redno spremljanje trga in uveljavljanje svojih pravic na internetu in carinah.
  • Informacijska varnost.
  • Tudi material na družbenih omrežjih.

Vrst pravic intelektualne lastnine je več - odvisne so od industrije, v kateri podjetje deluje, a prav vsaka industrija ima mehanizem, s katerim se lahko intelektualno lastnino zaščiti, četudi ni oprijemljiva. Med najbolj znanimi je patent, pri čemer gre za ščitenje tehnološke inovacije, poznamo tudi avtorsko delo - pravice tega nastopijo z nastankom avtorskega dela (pri čemer gre lahko za umetniško delo ali pa recimo unikatno bazo podatkov), znamko in podobno. Vse pravice so časovno in teritorialno omejene, ne obstaja svetovni patent, svetovna znamka ali svetovna avtorska pravica.

Pravilno upravljane pravice intelektualne lastnine omogočajo monopol na trgu ter varstvo pred nelojalno konkurenco in ponaredki.

ZAKAJ ZAŠČITITI?

Kot poudarja predavateljica, neurejena zaščita znižuje ROI, predstavlja resno tveganje za potrošnika skozi ponaredke, zmanjšuje vrednost branda in povečuje stopnjo tveganja za odškodnine s strani potrošnikov.

A ozaveščenost o zaščiti intelektualne lastnine je še vedno izziv, ki ga morajo premostiti predvsem management, oddelki R&D, marketing in pravni oddelki. Prav tako je velik izziv optimizacija stroškov in preganjanje kršiteljev: vzpostaviti je potrebno optimalen portfolio pravic intelektualne lastnine in preprečevati izgube skozi neposredno uveljavljanje in preganjanje.

Na področju marketinga so pravice intelektualne lastnine predvsem znamke, franšize, licence, co-branding in marketinški materiali. Domene so recimo del branda, predpogoj za spletni posel in pomembno marketinško orodje ter kot take del portfolia pravic intelektualne lastnine, ki ima svojo vrednost in ga je treba upravljati. Prav tako ne gre zanemariti profilov družbenih omrežij, ki prav tako spadajo v portfolio pravic intelektualne lastnine. Kot poudarja Tina Osojnik, se da pravice intelektualne lastnine tudi na internetu učinkovito ščititi.

Predavateljica: LinkedIn

Tina Osojnik je na področju zaščite intelektualnih pravic aktivna že vrsto let, med drugim se je s tem področjem ukvarjala na Uradu RS za intelektualno lastnino, nazadnje pa je pri mednarodnem podjetju vodila Oddelek za zaščito in upravljanje s pravicami intelektualne lastnine za področje 23 držav. Podjetjem svetuje pri strateški zaščiti pravic intelektualne lastnine na mednarodnih trgih, med drugim za Studio Moderna, Goat story, Visionect, Donit Tesnit, Steklarno Hrastnik, Optomotive, Gem motors …

Več o vsebini

Vstop prost!

Prijava: Prijave sprejemajo na e-naslovu: jogpAjolvcbupsts/tj.

Več o dogodkuNazaj

Zagotovite si

brezplačne podporne storitve za svoje podjetje

Pridružite se

hitro rastočim podjetjem v inovativnem okolju

bodite obveščeni

in se naročite na tedenski informativni bilten

Preglejte ponudbo

domačih javnih razpisov