Predstavitev vsebine Akcijskega načrta SRIP MATPRO in delavnica za oblikovanje projektnih predlogov za razpisa JR RRI2 ter EUREKA

10.08.2017

Lokacija: Gospodarska zbornica Slovenije (dvorana A), Dimičeva 13, Ljubljana

Datum: 29. avgust 2017, od 9. do 16. ure

Predstavitev Akcijskega načrta SRIP MATPRO ter predstavitev dveh objavljenih razpisov MGRT, in sicer Javnega razpisa za spodbude za raziskovalno razvojne projekte 2, ki je odprt do 26. 9. 2017 in Eureka, ki je odprt do 9. 10. 2017 bo potekala v torek, 29. avgusta 2017, od 9. do 16. ure v prostorih Gospodarske zbornice Slovenije (dvorana A), Dimičeva 13, Ljubljana.

Okvirni program dogodka:

  • pozdrav in nagovor predsednika Sveta SRIP MATPRO, Marka Drobniča,
  • struktura SRIP-a ter ključni cilji SRIP-a, koordinatorica Vesna Nahtigal,
  • prednostna področja v Akcijskem načrtu ter strokovna podpora JRZ, dr. Bojan Podgornik, IMT in dr. Andrej Kržan, KI,
  • karierna platforma - načrt aktivnosti na področju človeških virov, mag. Staša Baloh Plahutnik, GZS,
  • trajnostni razvoj: okoljski, družbeni in ekonomski vidiki, Janja Leban, Janja Petkovšek, GZS,
  • internacionalizacija in promocija SRIP-a (ime predavatelja bodo sporočili naknadno),
  • spremljanje uspešnosti (kazalniki) in delovanje SRIP-a, Bojan Ivanc, GZS.

Odmor za kavo

Sledila bo delavnica s predstavitvijo obeh že objavljenih razpisov MGRT in predstavitev zainteresiranih podjetij z njihovimi vsebinami in projektnimi predlogi.

Zainteresirana podjetja, ki še nimajo dokončno oblikovanega predloga (tematika, partnerstvo, …), prosijo za predhodno obvestilo o nameravani prijavi, ki jo naslovite na projektno pisarno SRIP MATPRO (e-naslov: bmfolb/hsbdobsAh{t/tj), da vam bodo na delavnici lahko podali čim bolj konkretne odgovore.

VečNazaj

Zagotovite si

brezplačne podporne storitve za svoje podjetje

Pridružite se

hitro rastočim podjetjem v inovativnem okolju

bodite obveščeni

in se naročite na tedenski informativni bilten

Preglejte ponudbo

domačih javnih razpisov