Brezplačna informativno - promocijska in tematska delavnica - »Vodenje knjigovodstva in računovodstva za s.p.«

06.06.2017

Lokacija: v prostorih Coworking centra Lokomotiva, Mestni trg 38, Škofja Loka

Datum: 20. junij 2017, od 18.00 do 19.30 ure

Razvojna agencija Sora d.o.o. vas vabi na brezplačno informativno - promocijsko in tematsko delavnico z naslovom: »Vodenje knjigovodstva in računovodstva za s.p.«, ki bo potekala v torek, 20. junija 2017, od 18.00 do 19.30 ure, v prostorih Coworking centra Lokomotiva, Mestni trg 38, Škofja Loka.

Vsebina delavnice: 

  • Poslovne knjige podjetnika
  • Enostavno ali dvostavno knjigovodstvo?
  • Posebna pravila računovodenja za samostojne podjetnike – standard SRS 30
  • Letni popis (inventura)
  • Prelivanje denarnih sredstev med podjetjem in gospodinjstvom
  • Letno poročilo samostojnega podjetnika; kdaj je podjetnik zavezan k reviziji ali preiskavi računovodskih izkazov?
  • Obdavčitev podjetnika: po dejanskih stroških ali po normiranih stroških?
  • Kaj vse vpliva na višino obdavčitve podjetnika in kako je izračunan davek iz dejavnosti?

O predavateljici: Nataša Pustotnik je magistrica znanosti na področju podjetništva, univerzitetna diplomirana ekonomistka, certificirana poslovodna računovodkinja in podjetniška svetovalka. Zaposlena je kot direktorica svetovalnega podjetja Palma in drugi d.n.o., v okviru katerega izvaja tudi računovodske storitve za podjetnike, podjetja, društva in zasebne zavode. Pri svojem delu se srečuje tudi s podjetniki, ki potrebujejo svetovanje pri zagonu svoje dejavnosti in v fazi rasti svojega podjetja. Predava teme s področja stroškovnega in poslovodnega računovodstva na Visoki šoli za računovodstvo, predmet Računovodstvo za podjetnike na Gea College - Fakulteti za podjetništvo, na višji šoli pa poleg ostalega tudi predmet Analiza bilanc z revizijo. Piše tudi znanstvene članke za revijo Poslovodno računovodstvo in strokovne prispevke za konference, ki jih organizira Inštitut za poslovodno računovodstvo (Konferenca o notranjem poročanju, Konferenca o analizi poslovanja).

Delavnica je namenjena samostojnim podjetnikom ter potencialnim podjetnikom.

Udeležba na delavnici je brezplačna.

Prijave in dodatne informacije: Prijave so obvezne. Vašo prijavo pričakujejo do četrtka, 15. junija 2017 na Razvojni agenciji Sora d.o.o. na telefonski številki: (04) 50 60 220 - Kontaktna oseba: Jana Šifrar ali e-naslovu: jogpAsb.tpsb/tj.

Informativno - promocijska in tematska delavnica je brezplačna in je sofinancirana s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.

Informativno - promocijska in tematska delavnica se izvaja v okviru Javnega razpisa za financiranje izvajanja celovitih podpornih storitev v okviru vstopnih točk VEM v letu 2016 in 2017 »VEM 2016 in 2017«.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.Nazaj

Zagotovite si

brezplačne podporne storitve za svoje podjetje

Pridružite se

hitro rastočim podjetjem v inovativnem okolju

bodite obveščeni

in se naročite na tedenski informativni bilten

Preglejte ponudbo

domačih javnih razpisov