Prijavite se na brezplačni tedenski informativni bilten.

Pridružite se 40.000 zadovoljnim prejemnikom e-priročnika.

Prijavi se Priporoči vsebino prijatelju

Moj spletni priročnik

Javni razpis za sofinanciranje tržnih raziskav na novih tujih trgih v letu 2013

Številka 17-2013 | Področje: Razpisi

Objavljeno: www.japti.si/index.php?t=Razpisi&id=160&l=sl

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izdelave tržnih raziskav obstoječih izvoznikov na novih tujih trgih glede možnosti:

  • prodora obstoječih izdelkov/storitev ali skupin izdelkov/storitev (v nadaljevanju izdelkov) na nov tuj trg;
  • prodora novih izdelkov na nov tuj trg.

Tržna raziskava po tem razpisu je strukturiran prikaz pridobljenih podatkov o trgu in konkurenci, pridobljen pretežno iz primarnih virov podatkov s ciljem:

  • identifikacije in ocene novih tržnih/izdelčnih priložnosti prijavitelja
  • ocene ustreznosti obstoječih izdelkov prijavitelja za potrebe novega tujega trga
  • priprave načrta za prilagoditev obstoječih izdelkov prijavitelja potrebam novega tujega trga
  • identifikacije ustreznih prodajnih kanalov prijavitelja na novem tujem trgu

Obstoječi izvoznik po tem razpisu je podjetje, ki je v letu 2012 realiziralo prodajo na trgih izven Slovenije.

Nov tuji trg v skladu s tem razpisom je mednarodno priznana država in Republika Kosovo ali ožje področje oziroma regija znotraj države, ob pogoju, da v državo podjetje še ne izvaža oziroma še ni realiziralo izvoza v letih 2012 in 2013.

Prijavitelj mora tržno raziskavo izvesti v obliki pogodbenega razmerja z zunanjim izvajalcem, specializiranim za izvedbo tržnih raziskav.

Namen in cilj javnega razpisa: Namen javnega razpisa je, da se s sofinanciranjem tržnih raziskav na novih tujih trgih slovenskim izvoznim podjetjem, ki vstopajo na novi tuji trg oziroma širijo in diverzificirajo svoje poslovanje na tujih trgih, olajša odločitve pri vstopu oziroma načinu vstopa na izbran nov tuj trg.

Cilj razpisa je podpreti 50 slovenskih podjetij pri izdelavi tržnih raziskav na novih tujih trgih.

Pogoji za sodelovanje: Na javnem razpisu lahko sodelujejo pravne in fizične osebe.

Več o pogojih najdete v javnem razpisu.

Vrednost razpisa: Okvirna skupna višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmeta tega javnega razpisa, znaša 250.000,00 EUR.

Razpisnik: Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma

Rok: Javni razpis je odprt do vključno 17. 5. 2013, do 12.00 ure.

Dodatne informacije: Vprašanja v zvezi z razpisom se posredujejo izključno v e-obliki na naslov: sb{jtlbwfAkbquj/tj s pripisom »JR Sofinanciranje tržnih raziskav na novih tujih trgih v letu 2013 - vprašanje«. Vprašanja morajo na zgornji e-naslov prispeti najpozneje 7 delovnih dni pred iztekom roka za prispetje vloge. SPIRIT Slovenija, javna agencija, ni dolžna posredovati odgovora, če v samem naslovu elektronskega sporočila pošiljatelja ni razvidnega zahtevanega pripisa. SPIRIT Slovenija, javna agencija, bo na spletnem naslovu: http://www.japti.si/ objavila odgovore na vprašanja v roku treh (3) delovnih dni po prejemu vprašanja, pod pogojem, da je bilo vprašanje posredovano pravočasno. Odgovori na vprašanja so sestavni del javnega razpisa in razpisne dokumentacije.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je na voljo na spletnem naslovu: http://www.japti.si/ ali na naslovu SPIRIT Slovenija, javna agencija, Dimičeva ulica 13, 1000 Ljubljana, vsak delovnik med 9.00 in 13.00 uro. Razpisna dokumentacija se lahko posreduje tudi po e-pošti, na osnovi zahteve podane na e-naslov: sb{jtlbwfAkbquj/tj, s pripisom »JR Sofinanciranje tržnih raziskav na novih tujih trgih v letu 2013«. SPIRIT Slovenija, javna agencija, ni dolžna posredovati razpisne dokumentacije, če v samem naslovu elektronskega sporočila pošiljatelja ni razvidnega zahtevanega pripisa.

Več: Več o razpisu najdete tukaj.


Ali se vam je zdel članek koristen? Da Ne


Nazaj

Zagotovite si

brezplačne podporne storitve za svoje podjetje

Pridružite se

hitro rastočim podjetjem v inovativnem okolju

bodite obveščeni

in se naročite na tedenski informativni bilten

Preglejte ponudbo

domačih javnih razpisov