Prijavite se na brezplačni tedenski informativni bilten.

Pridružite se 40.000 zadovoljnim prejemnikom e-priročnika.

Prijavi se Priporoči vsebino prijatelju

Moj spletni priročnik

Javni razpis PUREE 2013 - Nepovratne finančne spodbude za ukrepe v večjo energijsko učinkovitost pri pravnih osebah in podjetnikih ter javnem sektorju

Številka 09-2013 | Področje: Razpisi

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 16, Datum: 22. 2. 2013, Stran: 660

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa so nepovratne finančne spodbude za nove naložbe pravnim osebam in podjetnikom ter javnemu sektorju, ki zagotavljajo prihranke energije pri končnih odjemalcih na območju Republike Slovenije za naslednje ukrepe:

A) Vgradnja toplotnih črpalk;

B) Vgradnja sprejemnikov sončne energije;

C) Obnova in izboljšanje notranje in zunanje razsvetljave;

D) Izvedba energetskih pregledov;

E) Programi informiranja in ozaveščanja;

F) Vgradnja sistemov za izkoriščanje odpadne toplote;

G) Zamenjava kotlov na vse vrste goriv z novimi kotli na lesno biomaso in zemeljski plin;

H) Vgradnja energetsko učinkovitih elektromotornih pogonov

I) Oprema za izvajanje obratovalnega monitoringa in upravljanja z energijo pri upravljavcih.

Nova naložba je naložba, za katero je izvajalec naložbe investitorju, ki financira naložbo (v nadaljevanju: investitor) izdal ustrezen predračun za dobavo in izvedbo enega ali več navedenih ukrepov, ki bodo izvedeni po oddaji vloge za pridobitev nepovratne finančne spodbude po tem javnem razpisu.

Namen sofinanciranja je vgradnja toplotnih črpalk, vgradnja sprejemnikov sončne energije, obnova in izboljšanje notranje in zunanje razsvetljave, izvedba energetskih pregledov, programi informiranja in ozaveščanja, zamenjava kotlov na vse vrste goriv z novimi kotli na lesno biomaso in zemeljski plin, vgradnja energetsko učinkovitih elektromotornih pogonov ter opreme za izvajanje obratovalnega monitoringa in upravljanja z energijo pri upravljavcih.

Cilj razpisa je povečana električna učinkovitost sistemov in naprav, ki ustrezajo sodobnemu stanju tehnike, in manjša poraba električne energije v primerjavi s splošno vgrajeno opremo.

Več

Pogoji za sodelovanje: Upravičenci za dodelitev nepovratnih finančnih spodbud po tem javnem razpisu so pravne osebe in podjetniki ter javni sektor, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji in nameravajo izvesti začetno investicijo v projekte učinkovite rabe in obnovljive vire energije.

Vrednost razpisa: Skupna višina sredstev za nepovratne finančne spodbude za ukrepe, ki so predmet javnega razpisa, znaša 223.000 EUR.

Razpisnik: Energija plus d.o.o.

Rok: Prijavitelji se lahko prijavijo na javni razpis od dneva objave v Uradnem listu RS dalje. Javni razpis velja do 28. 6. 2013. Prvo odpiranje vlog se bo začelo izvajati najkasneje 12. 3. 2013, nato pa vsak drugi delovni torek (v primeru, da je to dela prosti dan, se odpiranje izvaja naslednji delovni dan). Zadnje odpiranje bo izvedeno 2. 7. 2013 oziroma do objave zaključka javnega razpisa zaradi porabe sredstev.

Na posamezno odpiranje vlog bodo uvrščene vse pravilno označene in zapečatene vloge, ki bodo ne glede na način dostave prispele na naslov sofinancerja zadnji delovni dan pred dnevom odpiranja vlog, najkasneje do 12. ure.

Dodatne informacije: Dodatne informacije o razpisu so na voljo na e-naslovu: nbufkb/tvqbojdAfofshjkbqmvt/tj.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani: www.energijaplus.si.

Več: Več o razpisu najdete tukaj.


Ali se vam je zdel članek koristen? Da Ne


Nazaj

Zagotovite si

brezplačne podporne storitve za svoje podjetje

Pridružite se

hitro rastočim podjetjem v inovativnem okolju

bodite obveščeni

in se naročite na tedenski informativni bilten

Preglejte ponudbo

domačih javnih razpisov