Prijavite se na brezplačni tedenski informativni bilten.

Pridružite se 40.000 zadovoljnim prejemnikom e-priročnika.

Prijavi se Priporoči vsebino prijatelju

Moj spletni priročnik

Javni razpis za krepitev razvojnih oddelkov v podjetjih 2012

Številka 31-2012 | Področje: Razpisi

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 57, Datum: 27. 7. 2012, Stran: 1732

Predmet razpisa: Namen razpisa je krepitev razvojne funkcije v podjetjih z zaposlovanjem in usposabljanjem raziskovalcev in razvojnikov (v nadaljevanju: raziskovalcev) za polni delovni čas v novih ali razširjenih interdisciplinarnih razvojno raziskovalnih skupinah (v nadaljevanju: RR skupinah) in s tem podpora podjetjem pri krepitvi njihovih raziskovalnih, razvojnih ter inovacijskih sposobnosti. Javni razpis je tudi odprt za zavode, ki opravljajo raziskovalno razvojno dejavnost za podjetja, razen javnih zavodov (v nadaljevanju: zavodi).

Cilji javnega razpisa so:

  • oblikovanje RR skupin v podjetjih in zavodih, ki še nimajo RR oddelka ali skupine,
  • podporo in krepitev obstoječih RR oddelkov ali skupin s specialističnimi znanji na novih razvojno raziskovalnih področjih in s tem širitev in krepitev razvojne dejavnosti v teh podjetjih,
  • povečevanje števila in deleža raziskovalcev v poslovnem sektorju,
  • povečanje števila in deleža doktorjev znanosti med raziskovalci v poslovnem sektorju;
  • spodbujanje zaposlovanja in usposabljanja mladih raziskovalcev, spodbujanje zaposlovanja strokovnjakov v podjetjih.

Rezultat programa razvoja RR skupine, prijavljenega in odobrenega na javnem razpisu po zaključku financiranja, je vzpostavljena nova ali razširjena RR skupina v podjetju ali zavodu, registrirana v Evidenci izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti pri Agenciji RS za raziskovalno dejavnost (v nadaljevanju: ARRS) in izveden program RR skupine, ki ga oblikuje podjetje glede na svoje potrebe. Program RR skupine ima svoje cilje in mejnike.

Več o predmetu razpisa

Pogoji za sodelovanje: Prijavitelji so lahko osebe zasebnega prava ustanovljene po Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 UPB3 in 33/11, 91/11 in 32/12; v nadaljevanju: ZGD) ali Zakonu o zavodih (Uradni list. RS, št. 12/91, Uradni list RS, št. 45I/94 Odl. US: U-I-104/92, 8/96, 18/98 Odl. US: U-I-34/98, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP).

Več o pogojih

Vrednost razpisa: Skupna okvirna višina nepovratnih sredstev znaša največ do 11.000.000,00 EUR.

Razpisnik: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Rok: Razpis je odprt do porabe sredstev. Predčasni zaključek javnega razpisa se objavi v Uradnem listu RS.

Roki za oddajo vlog: in datumi odpiranja vlog:

  • 1. rok za oddajo vloge je 5. september 2012 (do 12. ure),
  • 2. rok za oddajo vloge: 9. januar 2013 (do 12. ure),
  • 3. rok za oddajo vloge: 21. maj 2013 (do 12. ure).

Dodatne informacije in razpisna dokumentacija: Informacije in celotna razpisna dokumentacija so na voljo na spletnem naslovu Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo: www.mgrt.gov.si, pod razdelkom Javni razpisi.

Kontaktna oseba za javni razpis je dr. Erika Glasenčnik, Tel: (01) 400-33-11, namestnik pa mag. Rajko Sabo. Dodatne informacije oziroma vprašanja se posredujejo po e-pošti: fsjlb/hmbtfodojlAhpw/tj. Odgovore na pogosta vprašanja bo ministrstvo objavilo na omenjenih spletnih straneh.

Ministrstvo bo po potrebi organiziralo informativne dneve. Datumi informativnih dni in druge informacije bodo objavljene na spletnih straneh ministrstva.

Več: Več o razpisu najdete tukaj.


Ali se vam je zdel članek koristen? Da Ne


Nazaj

Zagotovite si

brezplačne podporne storitve za svoje podjetje

Pridružite se

hitro rastočim podjetjem v inovativnem okolju

bodite obveščeni

in se naročite na tedenski informativni bilten

Preglejte ponudbo

domačih javnih razpisov