Prijavite se na brezplačni tedenski informativni bilten.

Pridružite se 40.000 zadovoljnim prejemnikom e-priročnika.

Prijavi se Priporoči vsebino prijatelju

Moj spletni priročnik

Javni razpis za financiranje izvajanja celovitih podpornih storitev v okviru vstopnih točk VEM na lokalnem nivoju v letu 2015 »VEM 2015«

Številka 13-2015 | Področje: Razpisi

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 21, Datum: 27. 3. 2015, Stran: 549

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je financiranje izvajanja brezplačnih storitev vstopnih točk VEM na lokalnem nivoju (v vseh statističnih regijah na območju Republike Slovenije) za ciljno skupino v letu 2015 na način, da bodo storitve kar najbolj dostopne vsem potencialnim uporabnikom.

Prijavitelj ali prijavitelj s partnerji mora izvesti sveženj storitev z minimalno pričakovanimi rezultati. Obrazložitve določenih storitev so opisane v splošnih navodilih prijaviteljem za pripravo vloge na javni razpis.

Več

Sveženj storitev:

  • Celostna obravnava potencialnega podjetnika -  spremljanje aktivnosti od razvoja in presoje podjetniške ideje do morebitne registracije podjetja.
  • Izvajanje postopkov registracije ter postopkov statusnih sprememb ali izbrisa podjetij (e-VEM, celoletno izvajanje).
  • Posredovanje informacijskih paketov in informiranje ciljne skupine (tedensko obveščanje).
  • Izvajanje informativno-promocijskih in tematskih delavnic (vsaj 5 za potencialne podjetnike in majhna in srednje-velika podjetja; ter vsaj 1 na temo socialnega podjetništva).
  • Izvajanje osnovnega svetovanja (vsaj 250 svetovanj, od tega vsaj 10 mobilnih).
  • Druge aktivnosti: pridobivanje ključnih informacij lokalnega in regionalnega značaja, povezovanje z deležniki na regionalnem oz. v lokalnem okolju, evidentiranje administrativnih ovir pri poslovanju podjetij in predlaganje ukrepov za odpravo, izvedba letne ankete o zadovoljstvu med uporabniki podpornih storitev, sodelovanje na nacionalnih prireditvah na vabilo ministrstva ali agencije, udeležba na izobraževanjih in usposabljanjih za svetovalce vstopnih točk VEM, ki so izvedena s strani agencije.

Ciljna skupina: Ciljna skupina, kateri so namenjene storitve vstopnih točk VEM, ki so predmet financiranja po tem javnem razpisu, so mladi, študentje, ostale podporne institucije, ki niso financirane iz javnih sredstev, potencialni podjetniki, podjetja, samostojni podjetniki in drugi zainteresirani.

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Skupna vrednost predpisanih sredstev je 600.000,00 EUR, za izvedbo posameznega svežnja storitev pa je na voljo 18.750,00 EUR.

Razpisnik: Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma - SPIRIT Slovenija

Rok: Rok za oddajo vlog je 17. 4. 2015.

Dodatne informacije: Dodatne informacije v zvezi s pripravo vlog in pojasnila k razpisni dokumentaciji so prijavitelju dosegljive na podlagi pisnega zaprosila (v zadevo obvezno navedite: Vprašanje – javni razpis VEM 2015), posredovanega na naslov: vem@spiritslovenia.si, in sicer najkasneje 5 delovnih dni pred rokom za oddajo vloge. Vprašanja zainteresiranih prijaviteljev in odgovori agencije bodo najkasneje 3 delovne dni pred rokom za oddajo vloge objavljeni na spletnem naslovu agencije.

Razpisna dokumentacija: Javni razpis in celotna razpisna dokumentacija so na voljo na spletni strani agencije. Kontaktna oseba je mag. Dominika Sambolič, e-naslov: dominika.sambolic@spiritslovenia.si.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.


Ali se vam je zdel članek koristen? Da Ne


Nazaj

Zagotovite si

brezplačne podporne storitve za svoje podjetje

Pridružite se

hitro rastočim podjetjem v inovativnem okolju

bodite obveščeni

in se naročite na tedenski informativni bilten

Preglejte ponudbo

domačih javnih razpisov