Prijavite se na brezplačni tedenski informativni bilten.

Pridružite se 40.000 zadovoljnim prejemnikom e-priročnika.

Prijavi se Priporoči vsebino prijatelju

Moj spletni priročnik

Javno zbiranje ponudb za prodajo oziroma oddajo nepremičnin - Nova Gorica in Trbovlje

Številka 12-2016 | Področje: Razpisi

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 21, Datum: 18. 3. 2016, Stran: 652

Predmet razpisa: Predmet javnega zbiranja je prodaja oziroma oddaja naslednjih poslovnih prostorov:

  1. v poslovni stavbi na naslovu: Kidričeva 13 v Novi Gorici (poslovni prostor št. 3, v II. nadstropju, v izmeri 252,70 m2 in poslovni prostor št. 4, v III. nadstropju, v izmeri 251,12 m2), z ocenjeno tržno prodajno vrednostjo 381.400,00 EUR oziroma tržno mesečno najemnino 3.340,00 EUR.
  2. v poslovni stavbi na naslovu: Sallaumines 2 v Trbovljah (poslovni prostori v I. nadstropju, v skupni izmeri 131,79 m2), z ocenjeno tržno prodajno vrednostjo 61.415,00 EUR oziroma tržno mesečno najemnino 540,00 EUR.

V primeru prodaje je davek na promet nepremičnin dolžan plačati kupec.

Izhodiščne cene najema ne vsebujejo davka, ki ga plačuje najemnik v skladu z veljavno zakonodajo.

Če razporeditev oziroma funkcionalnost prostorov v naravi dopušča, se lahko proda oziroma odda v najem tudi del poslovnih prostorov.

Razpisnik: Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije

Rok: Ponudniki morajo oddati popolno ponudbo z vsemi prilogami v roku 15 dni od dneva objave javnega zbiranja ponudb v Uradnem listu RS (do vključno 2. 4. 2016).

Ponudniki morajo do izteka roka za oddajo ponudb vplačati varščino, ki znaša 10 % izhodiščne cene.

Dodatne informacije: Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javnega zbiranja ponudb in posamičnih nepremičninah, vključno s cenitvami, lahko zainteresirani ponudniki dobijo na naslovu prodajalca/najemodajalca; kontaktni osebi: mag. Katja Kupljen Kozar, Tel: (01) 474-53-99, e-pošta: lbukb/lvqmkfo.lp{bsA{qj{/tj in Igor Majetič, Tel: (01) 474-56-88, e-pošta: jhps/nbkfujdA{qj{/tj. Ogled nepremičnine je možen po predhodnem dogovoru.

Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno v Uradnem listu RS, na spletni strani: http://www.zpiz.si/ (pod aktualno) ter na oglasni deski na sedežu prodajalca/najemodajalca.

Več: Več o javnem zbiranju ponudb najdete tukaj.


Ali se vam je zdel članek koristen? Da Ne


Nazaj

Zagotovite si

brezplačne podporne storitve za svoje podjetje

Pridružite se

hitro rastočim podjetjem v inovativnem okolju

bodite obveščeni

in se naročite na tedenski informativni bilten

Preglejte ponudbo

domačih javnih razpisov