Prijavite se na brezplačni tedenski informativni bilten.

Pridružite se 40.000 zadovoljnim prejemnikom e-priročnika.

Prijavi se Priporoči vsebino prijatelju

Moj spletni priročnik

Koledar poročanja za mesec marec 2016

Številka 09-2016 | Področje: Predpisi

0 1
Koristnost članka
0 oseb je članek označilo kot koristen.

Objavljeno: www.racunovodja.com, 29. 2. 2016, Avtor: mag. Katja Blatnik

Datumi in obrazci, ki jih v mesecu marcu 2016 ne smete zamuditi!

Do 10. 3.

 • Plačilo akontacij davka iz dejavnosti za februar 2016
 • Plačilo akontacij davka od dohodka pravnih oseb za februar 2016
 • Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve (dohodek iz drugega pogodbenega razmerja, kadar ta dohodek izplača oseba, ki ni plačnik davka, za februar 2016); obrazec se oddaja tudi za ODD

Do 15. 3.

 • Intrastat - Statistika blagovne menjave med državami članicami EU za februar 2016 (Program za enostavnejše poročanje)
 • Pošiljanje podatkov v ETN iz pogodb o najemnih pravnih poslih s stavbami in deli stavb, sklenjene v mesecu februarju 2016
 • Pošiljanje podatkov v ETN iz pogodb za kupoprodajne posle z nepremičninami, za katere je bil obračunan DDV, iz pogodb ter aneksov k pogodbam za finančni najem nepremičnin za katere je bil obračunan DDV, ki so sklenjene v mesecu februarju 2016
 • OPSVZ - Obračun in plačilo prispevkov za socialno varnost za zasebnike, ki opravljajo dejavnost za februar 2016
 • Plačilo pavšalnih prispevkov za PIZ in zdravstveno zavarovanje za zasebnike, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic, za februar 2016 (prispevek za ZZ je 32,76 EUR, PIZ ostaja 31,85 EUR)
 • OPSVL Obračun in plačilo prispevkov za socialno varnost za lastnike zasebnik podjetij, ki nimajo plače za februar 2016
 • Obračun in plačilo požarne takse za februar 2016

Do 18. 3.

 • (na dan izplačila dohodkov) - obrazec REK-1 in iREK za dohodke iz delovnega razmerja in dohodke, ki se ne vštevajo v davčno osnovo za februar 2016
 • Obračun in plačilo dodatne koncesijske dajatve za februar 2016
 • Obrazec DVP - Poročilo o kupljenih/prodanih tujih dolžniških vrednostnih papirjih mimo domačih posrednikov za februar 2016
 • Obrazec SN11-T - Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah rezidentov v tujini – transakcije za februar 2016
 • Obrazec SN22-T - Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah nerezidentov v Sloveniji – transakcije za februar 2016
 • Obrazec BST - Poročilo o storitveni menjavi in delu blagovne menjave, ter o tekočih/kapitalskih transferih z nerezidenti za februar 2016
 • Obrazec KRD - Poročilo o prejetih in danih kreditih ter depozitih z nerezidenti za februar 2016

Do 21. 3.

 • Rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za februar 2016
 • Obrazec DDV-O za februar 2016 za tiste zavezance, ki so dolžni predložiti rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za februar 2016 (op. plačilo DDV je 31.3.)

Do 24. 3.

 • Obvezni večstranski pobot za zamude pri plačilu, nastale do 29. februarja

Do 31. 3.

 • Obrazec DDV-O - Obračun DDV za februar 2016
 • Obrazec PD-O - Poročilo o dobavah (76 a člen) za februar 2016
 • Obračun davka na finančne storitve za februar 2016
 • Obrazec SKV - poročilo o kratkoročnih terjatvah in obveznostih iz poslovanja z nerezidenti za februar 2016
 • Obrazec 1-ZAP/M - Mesečno poročilo o izplačanih plačah pri pravnih osebah za februar 2016
 • Obrazec 1A - Izplačilo akontacij plač za mesec februar 2016 – Podatki o izplačanih plačah zaposlenih, za katere veljajo določila KP in o najvišji plači
 • Obrazec REK-1 in iREK za dohodke iz delovnega razmerja, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, če so bili dohodki v marcu 2016 izplačani samostojno
 • Poročila o prostovoljstvu za društva, nepridobitne organizacije, ki so vpisani v vpisnik prostovoljskih organizacij (AJPES)
 • Predložitev letnih poročil za gospodarske družbe, zadruge, samostojne podjetnike, društva in politične stranke


Ali se vam je zdel članek koristen? Da Ne


Nazaj

Zagotovite si

brezplačne podporne storitve za svoje podjetje

Pridružite se

hitro rastočim podjetjem v inovativnem okolju

bodite obveščeni

in se naročite na tedenski informativni bilten

Preglejte ponudbo

domačih javnih razpisov