Prijavite se na brezplačni tedenski informativni bilten.

Pridružite se 40.000 zadovoljnim prejemnikom e-priročnika.

Prijavi se Priporoči vsebino prijatelju

Moj spletni priročnik

Javni razpis za operacijo ureditev gozdne infrastrukture iz PRP 2014-2020 za leto 2016

Številka 09-2016 | Področje: Razpisi

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 15, Datum: 26. 2. 2016, Stran: 410

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je podpora za naložbe v gradnjo in rekonstrukcijo gozdnih cest in gozdnih vlak ter pripravo gozdnih vlak.

Cilja podukrepa je ureditev gozdne infrastrukture z namenom trajnostnega gospodarjenja z gozdovi.

Predmet podpore:

(1) Podpora je skladno s 66. členom Uredbe namenjena naložbam v gradnjo in rekonstrukcijo gozdnih cest in gozdnih vlak ter pripravo gozdnih vlak.

(2) Podpora se zagotavlja iz podukrepa Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagajanjem kmetijstva in gozdarstva, in sicer iz operacije »Ureditev gozdne infrastrukture«.

Več

Pogoji za sodelovanje: Upravičenec do podpore je:

  • lastnik gozda, v katerem se izvede naložba v gozdno infrastrukturo;
  • lastnik gozda, ki ima pridobljeno soglasje lastnikov zemljišč na katerih se izvede naložba v gozdno infrastrukturo;
  • agrarna skupnost v skladu z Zakonom o agrarnih skupnostih, če se naložba v gozdno infrastrukturo izvede na zemljiščih, ki so v solastnini oziroma v skupni lastnini članov agrarnih skupnosti.

Več o pogojih

Vrednost razpisa: Okvirna višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 3.500.000 EUR.

Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije

Rok: Javni razpis velja od naslednjega dne po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Vnos vloge v elektronski sistem in vložitev vloge poteka od 21. 3. 2016 do vključno 22. 4. 2016 do 24. ure.

Dodatne informacije:

  • INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, Ljubljana, Tel: (01) 580-77-92, Faks: (01) 478-92-06, e-mail: blusqAhpw/tj
  • INFO točke Zavoda za gozdove Slovenije
  • INFO točke Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano: www.mkgp.gov.si (pod zavihkom Javne objave).

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.


Ali se vam je zdel članek koristen? Da Ne


Nazaj

Zagotovite si

brezplačne podporne storitve za svoje podjetje

Pridružite se

hitro rastočim podjetjem v inovativnem okolju

bodite obveščeni

in se naročite na tedenski informativni bilten

Preglejte ponudbo

domačih javnih razpisov