Dolžniško financiranje

Dolžniško financiranje pomeni, da si podjetje potrebna sredstva izposodi na trgu. Pri tem nastane dolžniško-upniško razmerje, ki traja dokler podjetje ne vrne glavnice in obresti posojilodajalcu. Pomembna elementa pri dolžniškem financiranju sta obrestna mera in doba vračila.

Najpogostejše oblike dolžniškega financiranja so:

  • bančni krediti
  • obveznice,
  • hipotekarni krediti,
  • faktoring,
  • lizing,
  • franšizing,

Prednosti dolžniškega financiranja so, da podjetnik ohrani lastništvo podjetja in da z lastnim kapitalom ustvari večji dobiček ter da sredstva lahko postopno vrača. Slabost dolžniškega financiranja pa je v tem, da je dolg (glavnico in obresti) potrebno redno odplačevati, ne glede na rezultate podjetja.

Kot vir dolžniškega financiranja podjetij prednjačijo banke, ki zato igrajo eno pomembnejših vlog pri obstoju, rasti in uspehu podjetja

Zagotovite si

brezplačne podporne storitve za svoje podjetje

Pridružite se

hitro rastočim podjetjem v inovativnem okolju

bodite obveščeni

in se naročite na tedenski informativni bilten

Preglejte ponudbo

domačih javnih razpisov