Bančni viri

Kratkoročno financiranje

Preko kratkoročnega financiranja banke omogočajo financiranje tekočega poslovanja, obratnih sredstev in ugodno premostitev kratkoročnih likvidnostnih težav. Navadno ima ročnost enega leta, podjetjem pa omogoča porabo sredstev po predhodno dogovorjenem načinu, skladno s potrebami poslovanja.

Namenjeno je vsem podjetjem, ki se s soočajo s problemom plačilne nediscipline kupcev, ter za premostitev likvidnostnih težav, ki se posledično pojavijo. Ravno tako je primeren za podjetja, ki širijo obseg poslovanja in potrebujejo sredstva za podporo in spremljavo te rasti.

Oblike kratkoročnega financiranja:

  • limit na transakcijskem računu (primeren za podjetja, ki želijo financirati obratna sredstva in imajo občasne likvidnostne primanjkljaje),
  • financiranje obratnih sredstev (primerno za podjetja, ki potrebujejo enkraten večji znesek za financiranje svojega tekočega poslovanja, kot npr. nakup materiala oziroma ali surovin ipd.),
  • okvirni kredit (namenjen je financiranju večkratnih potreb po likvidnostnih sredstvih v nižjih zneskih, kot so npr. izplačila plač, plačila davkov in prispevkov, plačila dobaviteljem, mesečna plačila najemnin, ipd.),
  • kreditna linija v obliki fiksnih tranš (primerna za podjetja z ustreznim likvidnostnim planom, ki natančno vedo kdaj, zakaj in za koliko časa bodo črpana sredstva potrebovali).

 Dolgoročno financiranje

Dolgoročni krediti so namenjeni predvsem financiranju stalnih sredstev, širjenja obsega poslovanja oziroma financiranju novih poslovnih idej. Višina kredita, ročnost, vračilo in oblika zavarovanja so prilagojeni potrebam in željam podjetja, ki so razvidne iz investicijskega oziroma poslovnega načrta.

Oblike dolgoročnega financiranja:

  • investicijsko financiranje (krediti so namenjeni predvsem financiranju osnovnih sredstev (strojev, proizvodnih linij itd.) in širjenja obsega poslovanja oziroma financiranju novih poslovnih idej),
  • dolgoročno financiranje obratnih sredstev (namenjen financiranju višine zalog, za katere podjetje pričakuje, da jih bo potrebovalo v daljšem časovnem obdobju),
  • projektno financiranje (namenjeno financiranju kapitalno intenzivnih projektov (financiranje infrastrukture, energetike, industrijskih projektov),
  • nepremičninsko financiranje (namenjeno razvoju stanovanjskih, industrijskih in poslovnih objektov za lastne potrebe investitorja ali za prodajo oziroma oddajo objektov) ,
  • sindicirani krediti (namenjeno predvsem financiranju višjih zneskov,;banka v sodelovanju z drugimi organizira sindikat bank z namenom porazdelitve tveganja, )

Zagotovite si

brezplačne podporne storitve za svoje podjetje

Pridružite se

hitro rastočim podjetjem v inovativnem okolju

bodite obveščeni

in se naročite na tedenski informativni bilten

Preglejte ponudbo

domačih javnih razpisov