Prijavite se na brezplačni tedenski informativni bilten.

Pridružite se 40.000 zadovoljnim prejemnikom e-priročnika.

Prijavi se Priporoči vsebino prijatelju

Moj spletni priročnik

Popravek javnega razpisa - Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem – Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016-2020 za študijski leti 2018/2019 in 2019/2020

Številka 41-2018 | Področje: Razpisi

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 65, Datum: 5. 10. 2018, Stran: 2032

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov, ki se bodo izvajali v skupinah od 6 do 10 študentov pod mentorstvom pedagoškega mentorja in strokovnega sodelavca iz lokalnega/regionalnega okolja. V okviru projektov bodo študenti proučevali različne kreativne in inovativne rešitve za izzive negospodarskega in neprofitnega sektorja. V projekt bodo vključeni študenti različnih študijskih stopenj in smeri, kar bo prispevalo k mreženju

študentov različnih disciplin in strok ter strokovnih sodelavcev iz lokalnega/regionalnega okolja.

Ciljna skupina: Ciljna skupina so učitelji, študenti na dodiplomski in podiplomski stopnji.

Namen razpisa: Namen javnega razpisa je spodbujanje krepitve sodelovanja in povezovanja visokošolskega sistema z okoljem (negospodarstvo in neprofitni sektor v lokalnem/regionalnem okolju), izvajanje modelov odprtega in prožnega prehajanja med izobraževanjem in trgom dela oziroma lokalnim okoljem (sektorjem negospodarstva, NVO*, raziskovalnim sektorjem, socialnimi partnerji in drugimi deležniki), s čimer se bo mladim zagotovilo pridobivanje konkretnih, praktičnih izkušenj že med izobraževanjem in povečanje možnosti za lažji prehod s področja študija na področje dela.

* Pojem se pretežno uporablja za oznako formalnih oblik neprofitnega združevanja, ki imajo statusno pravni položaj pravne osebe zasebnega prava. V Sloveniji so to prvenstveno društva, ustanove in zasebni zavodi. Oznaka »nevladne« se nanaša zlasti na neodvisnost teh organizacij od države v vseh pogledih njihovega obstoja.

S programom se bo preko vzpostavljenih aktivnosti spodbujalo reševanje aktualnih vprašanj lokalnega in družbenega okolja, tudi preko usposabljanja študentov in s svetovanjem za ciljne skupine lokalne skupnosti, s čimer bo zagotovljen prispevek h krepitvi dolgoročnega sodelovanja in povezovanja visokošolskih zavodov z negospodarstvom (lokalnim/regionalnim okoljem).

Mladim bo zagotovljeno pridobivanje konkretnih, praktičnih izkušenj že med izobraževanjem (razvoj ustvarjalnosti, kreativnosti, podjetnosti, ozaveščanje in senzibiliziranje študentov za probleme lokalne/regionalne skupnosti ipd.), strokovni sodelavci iz lokalnega/regionalnega okolja pa bodo usposobljeni za prepoznavanje in reševanje problematik lokalnega/regionalnega okolja v prihodnje. Zastavljene aktivnosti posledično vplivajo na prilagajanje izobraževalnega sistema potrebam lokalnega/regionalnega okolja oziroma družbe nasploh.

Več

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za javni razpis znaša največ do 3.914.131,50 EUR.

Razpisnik: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije

Rok: Rok za oddajo vlog za prvo odpiranje (za študijsko leto 2018/2019) je od 1. 10. 2018 do vključno 7. 12. 2018 do 13.30, rok za oddajo vlog za drugo odpiranje (za študijsko leto 2019/2020) je od 1. 10. 2019 do vključno 6. 12. 2019 do 13.30.

Dodatne informacije: Vsa dodatna pojasnila v zvezi z javnim razpisom lahko prijavitelji dobijo na e-naslovu: tjqlAtlmbe.lbesj/tj od objave javnega razpisa do najkasneje dva dneva pred potekom roka za oddajo vlog.

Razpisna dokumentacija: Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelj dobi na spletni strani: www.sklad-kadri.si ali osebno na skladu pri osebi Goran Potočnik Černe.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.


Ali se vam je zdel članek koristen? Da Ne
Sorodni članki

Zagotovite si

brezplačne podporne storitve za svoje podjetje

Pridružite se

hitro rastočim podjetjem v inovativnem okolju

bodite obveščeni

in se naročite na tedenski informativni bilten

Preglejte ponudbo

domačih javnih razpisov