Prijavite se na brezplačni tedenski informativni bilten.

Pridružite se 40.000 zadovoljnim prejemnikom e-priročnika.

Prijavi se Priporoči vsebino prijatelju

Moj spletni priročnik

Občina Krško s 130.000 evri podpore malim podjetjem

Številka 37-2018 | Področje: Dodatek

Vir in informacije: STA, 27. 8. 2018, www.sta.si

V Občini Krško se je do 18. septembra 2018 možno prijaviti na občinski razpis podpore oz. dodeljevanja proračunskega denarja za pospeševanje razvoja malega gospodarstva za tekoče leto. Razpis predvideva skupaj 130.000 evrov nepovratnih sredstev za subvencioniranje naložb v novo opremo, svetovanje in druge podporne storitve.

Razpis denarno podporo po pravilu de minimis oz. pomoč, ki zaradi svoje višine ne izkrivlja ali ogroža konkurence in ne predstavlja državne pomoči, predvideva tudi za svetovalne storitve za izdelavo razpisne dokumentacije za prijavo na državne in mednarodne razpise, za svetovanje pri promociji izdelkov in storitev na sejmih in razstavah, pri dodatnih izobraževanjih ter podobno.

Upravičenci do omenjene podpore so mikro in majhna enotna podjetja ter samostojni podjetniki posamezniki na območju Občine Krško, ki izpolnjujejo pogoje v skladu z zakonodajo o gospodarskih družbah, ter strokovna društva in združenja na področju podjetništva s sedežem dejavnosti na območju krške občine.

Do navedene podpore so upravičena tudi mala podjetja s sedežem dejavnosti izven te občine, a le v primeru naložb poslovne enote v Občini Krško z najmanj dvema tretjinama zaposlenih za nedoločen čas s stalnim bivališčem v tej občini. Če ima podjetje sedež dejavnosti zunaj Občine Krško, lahko vlogo vloži le za ukrepe, ki se nanašajo na njegovo poslovno enoto v krški občini.

Za vsak posamezen ukrep je na razpolago ločena razpisna dokumentacija, dostopna na občinski spletni strani. Morebitni vlagatelji jo lahko dobijo tudi na oddelku za gospodarske dejavnosti Občine Krško.

Vloge z vso zahtevano dokumentacijo morajo prispeti na naslov Občine Krško najkasneje do 18. septembra 2018.

Več o javnem razpisu


Ali se vam je zdel članek koristen? Da Ne
Sorodni članki

Zagotovite si

brezplačne podporne storitve za svoje podjetje

Pridružite se

hitro rastočim podjetjem v inovativnem okolju

bodite obveščeni

in se naročite na tedenski informativni bilten

Preglejte ponudbo

domačih javnih razpisov