Prijavite se na brezplačni tedenski informativni bilten.

Pridružite se 40.000 zadovoljnim prejemnikom e-priročnika.

Prijavi se Priporoči vsebino prijatelju

Moj spletni priročnik

Javni razpis za dodeljevanje finančne pomoči za spodbujanje in razvoj podjetništva v Občini Rogašovci za leto 2018

Številka 36-2018 | Področje: Razpisi

Objavljeno: Občina Rogašovci, 24. 8. 2018, www.obcina-rogasovci.si

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev finančne pomoči za spodbujanje in razvoj podjetništva v Občini Rogašovci za naslednje ukrepe:

  • A) Začetne investicije ter investicije v razširjanje dejavnosti in razvoj
  • B) Nova delovna mesta in samozaposlovanje

Sredstva za izvedbo ukrepov spodbujanja in razvoja podjetništva se dodeljujejo z namenom gospodarskega razvoja občine in odpiranja novih delovnih mest.

Več

Pogoji za sodelovanje: Upravičenci do finančne pomoči so mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem ali poslovno enoto in krajem investicije  v Občini Rogašovci. Za ugotavljanje velikosti podjetja se uporablja veljavna opredelitev velikosti podjetij EU, ki velja za področje državnih pomoči.

Prejemnik finančne pomoči je fizična oseba z registrirano dejavnostjo in s stalnim prebivališčem na območju Občine Rogašovci, in sicer kadar gre za namene samozaposlovanja.

Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: V proračunu Občine Rogašovci za leto 2018 so zagotovljena sredstva v okvirni višini 20.000,00 EUR.

Razpisnik: Občina Rogašovci

Rok: Pravočasno prispela vloga je tista, ki bo prispela do 15. oktobra 2018 do 12.00 ure oziroma vloga, poslana priporočeno po pošti s poštnim žigom do vključno 15. 10. 2018.

Dodatne informacije: Zainteresirani vlagatelji lahko dobijo dodatne informacije osebno na Občini Rogašovci, Kontaktna oseba: Nataša Hašaj, Tel: (02) 55 88 814, e-naslov: obubtb/ibtbkApcdjob.sphbtpwdj/tj.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je na voljo od dneva objave razpisa do vključno 15. 10. 2018 na sedežu Občinske uprave Občine Rogašovci, Sveti Jurij 13, 9262 Rogašovci, oziroma na spletni strani: http://obcina-rogasovci.si/.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.


Ali se vam je zdel članek koristen? Da Ne
Sorodni članki

Zagotovite si

brezplačne podporne storitve za svoje podjetje

Pridružite se

hitro rastočim podjetjem v inovativnem okolju

bodite obveščeni

in se naročite na tedenski informativni bilten

Preglejte ponudbo

domačih javnih razpisov