Prijavite se na brezplačni tedenski informativni bilten.

Pridružite se 40.000 zadovoljnim prejemnikom e-priročnika.

Prijavi se Priporoči vsebino prijatelju

Moj spletni priročnik

Javno zbiranje ponudb za oddajo premoženja v najem - Občina Loški Potok

Številka 30-2018 | Področje: Razpisi

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 50, Datum: 20. 7. 2018, Stran: 1605

Predmet javnega zbiranja: Predmet oddaje v najem je objekt Kulturno-turistični center Hrib 14, s šifro rabe po CC-Si klasifikaciji 12111 42 %, 12610 38 %, 12620 13 % in 11100 7 %, v skupni neto tlorisni površini 1.413,35 m2 in pripadajoče funkcionalno zemljišče. Objekt s funkcionalnim zemljiščem se nahaja na parc. št. 238/3, 244/2, 246 in *260 vse k.o. Hrib. Seznam etaž in prostorov po etažah z njihovo površino ter opis celotne nepremičnine je razviden iz razpisne dokumentacije.

Najemnik bo v objektu, ki je predmet oddaje v najem, dolžan v celoti izvajati gostinsko in nastanitveno dejavnost, pri čemer ne sme izvajati zgolj dela dejavnosti, ampak bo moral objekt delovati v celoti.

Več

Pogoji za sodelovanje: Ponudbo lahko oddajo pravne in fizične osebe, ki so registrirane za dejavnost, ki se bo opravljala v nepremičnini, ki je predmet oddaje v najem.

Razpisnik: Občina Loški Potok

Rok: Rok za oddajo ponudb je 17. 9. 2018 do 12. ure.

Ponudniki morajo pred oddajo ponudbe plačati varščino v znesku 500,00 EUR in sicer najkasneje

do 17. 9. 2018 (do tega roka mora varščina prispeti na račun).

Razpisna dokumentacija in dodatne informacije: Razpisna dokumentacija s podrobnejšimi informacijami, vzorcem pogodbe, drugimi pogoji in podatki o ogledu nepremičnine bo objavljena na spletnem naslovu organizatorja: www.loski-potok.si.

Več: Več  o javnem zbiranju ponudb najdete tukaj.


Ali se vam je zdel članek koristen? Da Ne


Nazaj

Zagotovite si

brezplačne podporne storitve za svoje podjetje

Pridružite se

hitro rastočim podjetjem v inovativnem okolju

bodite obveščeni

in se naročite na tedenski informativni bilten

Preglejte ponudbo

domačih javnih razpisov