Prijavite se na brezplačni tedenski informativni bilten.

Pridružite se 40.000 zadovoljnim prejemnikom e-priročnika.

Prijavi se Priporoči vsebino prijatelju

Moj spletni priročnik

Sprememba javnega razpisa za dodelitev sredstev za spodbujanje podjetništva v Mestni občini Velenje v letu 2018

Številka 29-2018 | Področje: Razpisi

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 48, Datum: 13. 7. 2018, Stran: 1561

Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 - ZIPRS0809, 61/08, 99/09 - ZIPRS1001, 3/13, 81/16), Odloka o spodbujanju podjetništva v Mestni občini Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 1/16 - uradno prečiščeno besedilo; v nadaljevanju: odlok) in Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2018 (Uradni vestnik MOV, št. 28/17) objavlja Mestna občina Velenje spremembo Javnega razpisa za dodelitev sredstev za spodbujanje podjetništva v Mestni občini Velenje v letu 2018, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 31/18 z dne 4. 5. 2018 in na spletni strani Mestne občine Velenje: www.velenje.si (priložnosti /razpisi).

V besedilu Javnega razpisa za dodelitev sredstev za spodbujanje podjetništva v Mestni občini Velenje v letu 2018 se spremeni prvi odstavek v točki »IV. Višina sredstev« tako, da se glasi:

»IV. Višina sredstev

Višina razpisanih sredstev je 136.400,00 EUR, od tega za:

  • Namen A: 69.900,00 EUR,
  • Namen B: 66.500,00 EUR.«

Vsa ostala določila navedenega javnega razpisa ostanejo nespremenjena.

Razpisnik: Mestna občina Velenje


Ali se vam je zdel članek koristen? Da Ne
Sorodni članki

Zagotovite si

brezplačne podporne storitve za svoje podjetje

Pridružite se

hitro rastočim podjetjem v inovativnem okolju

bodite obveščeni

in se naročite na tedenski informativni bilten

Preglejte ponudbo

domačih javnih razpisov