Prijavite se na brezplačni tedenski informativni bilten.

Pridružite se 40.000 zadovoljnim prejemnikom e-priročnika.

Prijavi se Priporoči vsebino prijatelju

Moj spletni priročnik

Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine (poslovnega prostora) - Krško

Dvojna številka (27-28) - 2018 | Področje: Razpisi

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 44, Datum: 29. 6. 2018, Stran: 1525

Predmet javnega povabila: Predmet prodaje je posamezni del stavbe (ID 1316-632-8), k.o. 1316 Stara vas, ki v naravi predstavlja poslovne prostore na naslovu: Cesta 4. julija 42, Krško, in sicer del stavbe št. 8, ki se nahaja v drugem nadstropju stavbe št. 632 (k.o. 1316 Stara vas), s skupno neto tlorisno površino 73,1 m2.

Stavba je bila zgrajena leta 1960 in ima 6 etaž, vključno s kletjo ter je bila v letu 1994 v večji meri obnovljena (obnova strehe in fasade). V letu 2016 je bila ponovno zamenjana, obnovljeni pa so bili tudi notranji prostori in stopnišče.

Poslovni prostori se nahajajo v drugem nadstropju in jih sestavljajo manjši hodnik, iz katerega se dostopa desno do računalniške sobe, levo v toaletne prostore, naravnost pa v večjo, prehodno pisarno, iz te pa še v eno prehodno pisarno in nato v končno pisarno.

Objekt je priključen na vodovodno, električno, kanalizacijsko omrežje, omrežje ktv in omrežje daljinskega ogrevanja.

Izhodiščna cena znaša 61.000,00 EUR brez davka na promet nepremičnin.

Stroške v zvezi s prodajo posameznega dela stavbe (ID 1316-632-8), zlasti strošek overitve prodajne pogodbe pri notarju, strošek vpisa v zemljiško knjigo in davek na promet nepremičnin, plača kupec.

Več

Razpisnik: Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve

Rok: Rok za oddajo ponudb je 13. 8. 2018, do 10. ure.

Do izteka roka za oddajo ponudb mora ponudnik vplačati varščino v višini 10 % izhodiščne cene posameznega dela nepremičnine.

Dodatne informacije: Dodatne informacije o predmetu prodaje in v zvezi s tem razpisom dobijo interesenti na AJPES, Kontaktna oseba: Sabina Vrhovšek, Tel: (01) 4774-161, e-pošta: koAbkqft/tj.

Ogled je možen od 1. 8. do 10. 8. 2018 po predhodnem dogovoru.

Več: Več o javnem zbiranju ponudb najdete tukaj.


Ali se vam je zdel članek koristen? Da Ne


Nazaj

Zagotovite si

brezplačne podporne storitve za svoje podjetje

Pridružite se

hitro rastočim podjetjem v inovativnem okolju

bodite obveščeni

in se naročite na tedenski informativni bilten

Preglejte ponudbo

domačih javnih razpisov