Prijavite se na brezplačni tedenski informativni bilten.

Pridružite se 40.000 zadovoljnim prejemnikom e-priročnika.

Prijavi se Priporoči vsebino prijatelju

Moj spletni priročnik

Tretji javni razpis za ukrep Ribiška pristanišča, mesta iztovarjanja, prodajne dvorane in zavetja

Dvojna številka (27-28) - 2018 | Področje: Razpisi

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 44, Datum: 29. 6. 2018, Stran: 1507

Cilj ukrepa: Cilj ukrepa je povečanje konkurenčnosti in sposobnosti preživetja ribiških podjetij, vključno s flotami za mali priobalni ribolov, ter izboljšanje varnostnih in delovnih pogojev.

Predmet podpore: Predmet podpore je izvajanje:

  • operacij, katerih predmet so naložbe, ki izboljšujejo infrastrukturo že obstoječih ribiških pristanišč, prodajnih dvoran, mest iztovora in zavetij, vključno z naložbami v infrastrukturo za zbiranje smeti in morskih odpadkov, za povečanje kakovosti in sledljivosti iztovorjenih proizvodov ter nadzora nad njimi, povečanje energetske učinkovitosti, prispevanje k varstvu okolja ter izboljšanje varnostnih in delovnih pogojev in
  • operacij, katerih predmet so naložbe v izgradnjo ali posodobitev zavetij za izboljšanje varnosti ribičev. Opredelitev zavetja je podana v osemnajstem odstavku 2. člena Uredbe.

Več

Pogoji za sodelovanje: Upravičenci do podpore so občine v Republiki Sloveniji, v katerih so ribiška pristanišča.

Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Višina nepovratnih sredstev znaša 2.400.000 eurov.

Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Rok: Javni razpis je odprt do porabe sredstev oziroma do objave o zaprtju javnega razpisa.

Zaprtje javnega razpisa se objavi na spletni strani MKGP ter Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP).

Dodatne informacije in razpisna dokumentacija: INFO točka ARSKTRP, Dunajska 160, Ljubljana, Tel: (01) 580-77-92, e-pošta: blusqAhpw/tj.

MKGP na svojih spletnih straneh objavi prijavni obrazec za izvedbo javnega razpisa, spremembo in zaprtje javnega razpisa.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.


Ali se vam je zdel članek koristen? Da Ne
Sorodni članki

Zagotovite si

brezplačne podporne storitve za svoje podjetje

Pridružite se

hitro rastočim podjetjem v inovativnem okolju

bodite obveščeni

in se naročite na tedenski informativni bilten

Preglejte ponudbo

domačih javnih razpisov