Prijavite se na brezplačni tedenski informativni bilten.

Pridružite se 40.000 zadovoljnim prejemnikom e-priročnika.

Prijavi se Priporoči vsebino prijatelju

Moj spletni priročnik

Javni razpis za spodbujanje neposrednih investicij v občini Ajdovščina v letu 2018

Številka 26-2018 | Področje: Razpisi

Objavljeno: Občina Ajdovščina, 19. 6. 2018, www.ajdovscina.si

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev državne pomoči za spodbujanje novih investicij za ustvarjanje novih delovnih mest na območju občine Ajdovščina.

Državna pomoč se dodeli za nakup stavbnega zemljišča v conah »PC Pod železnico«, na katerih podjetja načrtujejo zgraditi poslovno-proizvodne objekte in ustvariti nova delovna mesta na območju občine Ajdovščina.

Namen razpisa: Namen javnega razpisa je privabljanje novih podjetij na območje občine Ajdovščina, z investicijski projekti, ki bodo:

  • zagotavljali nova delovna mesta oz. zaposlitve (v nadaljevanju: zaposlitve), in sicer predvsem v panogah z višjo dodano vrednostjo in
  • prispevali k skladnejšemu regionalnemu razvoju.

Cilj razpisa: Cilja razpisa sta:

  • podpreti najmanj dve podjetji, ki bosta investirali na območju poslovne cone »Pod železnico«;
  • odpreti najmanj 25 novih delovnih mest na območju občine Ajdovščina.

Več

Pogoji za sodelovanje: Upravičenci do državne pomoči po tem pozivu so: mikro, majhna, srednja, majhna enotna, srednja enotna podjetja ter samostojni podjetniki posamezniki, ki izpolnjujejo pogoje v skladu z zakonodajo o gospodarskih družbah in drugih veljavnih predpisih s tega področja ter investirajo na območju občine Ajdovščina.

Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Višina razpisanih sredstev je do 250.000 evrov v letu 2018.

Razpisnik: Občina Ajdovščina

Rok: Javni razpis je odprt do 3. 7. 2018, do 12. ure.

Dodatne informacije: Dodatne informacije v zvezi s pripravo prijav in pojasnila k razpisni dokumentaciji so zainteresiranim podjetjem dosegljive na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na e-naslov: pcdjobAbkepwtdjob/tj (s pripisom: javni razpis - spodbujanje neposrednih investicij v občini Ajdovščina), in sicer najkasneje pet dni pred rokom, določenim za prispetje prijav. Vprašanja zainteresiranih podjetjem in odgovori Občine bodo najkasneje tri dni pred rokom, določenim za prispetje prijav, objavljeni na spletnem naslovu: www.ajdovscina.si. Odgovori in pojasnila Občine postanejo del razpisne dokumentacije.

Dodatne informacije so na voljo po telefonu na številki: +386 5 365 91 26 pri kontaktni osebi Janez Furlan. Morebitna vprašanja je mogoče posredovati tudi po elektronski pošti na e-naslov: pcdjobAbkepwtdjob/tj.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je na voljo v glavni pisarni Občine Ajdovščina, vsak delovni dan med 8. in 14. uro ali na spletni strani: www.ajdovscina.si.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.


Ali se vam je zdel članek koristen? Da Ne
Sorodni članki

Zagotovite si

brezplačne podporne storitve za svoje podjetje

Pridružite se

hitro rastočim podjetjem v inovativnem okolju

bodite obveščeni

in se naročite na tedenski informativni bilten

Preglejte ponudbo

domačih javnih razpisov