Prijavite se na brezplačni tedenski informativni bilten.

Pridružite se 40.000 zadovoljnim prejemnikom e-priročnika.

Prijavi se Priporoči vsebino prijatelju

Moj spletni priročnik

Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnih prostorov v lasti Občine Izola

Številka 12-2018 | Področje: Razpisi

1 0
Koristnost članka
1 oseb je članek označilo kot koristen.

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 17, Datum: 16. 3. 2018, Stran: 697

Predmet javnega zbiranja: Predmet oddaje z javnim zbiranjem ponudb so naslednji poslovni prostori:

 • a) Ulica Prekomorskih brigad 4, v izmeri 87,5 m2, z namembnostjo gostinske dejavnosti - kavarne ali podobne dejavnosti (možnost organiziranja kulturnih večerov v povezavi s kinom Odeon). Izhodiščna cena mesečne najemnine je 920,00 EUR;
 • b) Ulica Ob stolpu 1, v izmeri 22 m2, z namembnostjo frizerske dejavnosti oziroma druge storitvene dejavnosti. Izhodiščna cena mesečne najemnine je 246,00 EUR;
 • c) Postojnska ulica 4, v izmeri 51,5 m2, z namembnostjo pisarniške dejavnosti oziroma druge storitvene dejavnosti. Izhodiščna cena mesečne najemnine je 448,00 EUR;
 • d) Pekarniška ulica 2, v izmeri 50,7 m2, z namembnostjo pisarniške dejavnosti oziroma druge storitvene dejavnosti. Izhodiščna cena mesečne najemnine je 320,00 EUR;
 • e) Trubarjeva ulica 1, v izmeri 18,2 m2, z namembnostjo skladiščnega prostora. Izhodiščna cena mesečne najemnine je 91,00 EUR;
 • f) Trg Etbina Kristana 5, v izmeri 70,2 m2, z namembnostjo prodajalne - ribarnice oziroma druge storitvene dejavnosti. Izhodiščna cena mesečne najemnine je 1.150,50 EUR;
 • g) Cankarjev drevored 16b, v izmeri 81,8 m2, z namembnostjo zdravstvene dejavnosti oziroma druge storitvene dejavnosti; Izhodiščna cena mesečne najemnine je 770,00 EUR;
 • h) Veliki trg 6, v izmeri 8,06 m2, z namembnostjo skladišča oziroma druge storitvene dejavnosti. Izklicna cena mesečne najemnine je 47,00 EUR;
 • i) Kumarjeva ulica 7, v izmeri 40,8 m2, z namembnostjo skladiščnega prostora. Izhodiščna cena mesečne najemnine je 200,00 EUR;
 • j) Pittonijeva ulica 13, v izmeri 106,1 m2 (uporabne površine 89,7 m2), z namembnostjo gostinske dejavnosti - bara. Izhodiščna cena mesečne najemnine je 887,26 EUR;
 • k) Ulica Giordano Bruno 6, v izmeri 204,6 m2, z namembnostjo pisarniške dejavnosti oziroma druge storitvene dejavnosti. Izhodiščna cena mesečne najemnine je 1.400,00 EUR;
 • l) Gorkijeva ulica 2, v izmeri 12 m2, z namembnostjo trgovine z neživili oziroma druge storitvene dejavnosti, možnost tudi skladiščnega prostora. Izhodiščna cena mesečne najemnine je 212,00 EUR. Poslovni prostor je v uporabi - obstoječi uporabnik ima prednostno pravico;
 • m) Gorkijeva ulica 6, v izmeri 20,2 m2, z namembnostjo skladiščnega prostora. Izhodiščna cena mesečne najemnine je 103,00 EUR. Poslovni prostor je v uporabi - obstoječi uporabnik ima prednostno pravico.

Poslovni prostor se odda ponudniku z največjim številom zbranih točk. Izbranih bo toliko ponudnikov, kolikor je poslovnih prostorov. V primeru, da dva ali več ponudnikov doseže isto število točk, se bodo z njimi opravila pogajanja.

Vsak posamezni predmet oddaje se odda v najem za določen čas, in sicer za obdobje 1 leta od sklenitve pogodbe, z možnostjo podaljšanja do 5 let oziroma za obdobje 5 let (pri obstoječem uporabniku poslovnih prostorov pod točkami l) in m)).

Za vsakega izmed posameznih predmetov oddaje se odda ponudba posebej.

Več

Pogoji za sodelovanje: Na javni razpis se lahko prijavijo vse pravne in fizične osebe - samostojni podjetniki, ki imajo svoj sedež v Republiki Sloveniji ali drugi državi članici EU in EGP. Fizična oseba, ki še ni registrirana kot samostojni podjetnik posameznik, mora ob prijavi na razpis zagotoviti, da bo izvajala dejavnost kot samostojni podjetnik posameznik oziroma podati izjavo, da bo izbrani ponudnik po prejemu sklepa o izbiri, v roku 15 dni, registriral ustrezno dejavnost.

Pravne in fizične osebe - samostojni podjetniki, ki imajo svoj sedež v drugi državi članici EU in EGP in ne morejo pridobiti takih listin, kot javni razpis zahteva od pravnih in fizičnih oseb - samostojnih podjetnikov, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji, lahko predložijo listine od pristojnih organov in institucij v okviru pravne ureditve, ki po vsebini in namenu nadomeščajo listine ki jih javni razpis zahteva od pravnih in fizičnih oseb - samostojnih podjetnikov, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji.

Razpisnik: Komunala Izola d.o.o.

Rok: Rok za oddajo prijav je najpozneje do 9. 4. 2018 (datum poštnega žiga).

Ponudnik mora v odprtem razpisnem roku vplačati varščino v višini 3 izklicnih mesečnih najemnin.

Dodatne informacije: Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani v času uradnih ur, Tel: (05) 66-34-950.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je od dneva objave do izteka roka za oddajo prijav dosegljiva na spletni strani Komunale Izola: www.komunala-izola.si/jom3/index.php/sl/. Zainteresirani ponudniki jo lahko v času uradnih ur dvignejo tudi na Komunali Izola, Sektorju za upravljanje z nepremičninami, Industrijska cesta 8, 6310 Izola.

Več: Več o javnem zbiranju ponudb najdete tukaj.


Ali se vam je zdel članek koristen? Da Ne


Nazaj

Zagotovite si

brezplačne podporne storitve za svoje podjetje

Pridružite se

hitro rastočim podjetjem v inovativnem okolju

bodite obveščeni

in se naročite na tedenski informativni bilten

Preglejte ponudbo

domačih javnih razpisov