Prijavite se na brezplačni tedenski informativni bilten.

Pridružite se 40.000 zadovoljnim prejemnikom e-priročnika.

Prijavi se Priporoči vsebino prijatelju

Moj spletni priročnik

Za področje ribištva na voljo devet milijonov evrov spodbud

Številka 11-2018 | Področje: Priložnosti doma

Vir in informacije: STAkrog, 16. 2. 2018, https://krog.sta.si/

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je 16. februarja 2018 v Uradnem listu RS (Št. 9, Datum: 16. 2. 2018) objavilo tri javne razpise s področja ribištva. Za ukrepe produktivnih naložb v klasično akvakulturo, produktivne naložbe v okoljsko akvakulturo ter predelavo ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture je na voljo devet milijonov evrov nepovratnih sredstev.

Na splošno so ukrepi namenjeni izgradnji novih in obnovi starih obratov akvakulture in obratov predelave v smislu povečanja proizvodnje ter izboljšanja in uvajanja novih proizvodov za povečanje poslovne uspešnosti podjetij z upoštevanjem zmanjšanega vpliva na okolje in zagotavljanja novih delovnih mest.

Razpis za produktivne naložbe v klasično akvakulturo je vreden 3,87 milijona evrov, od tega je 2,90 milijona evrov evropskih in okoli 970.000 evrov državnih sredstev. Predmet podpore so naložbe v okoljsko vzrejo vodnih organizmov, naložbe v nove obrate akvakulture ter naložbe v povečanje in posodabljanje obstoječih obratov akvakulture.

Na razpisu za produktivne naložbe v okoljsko akvakulturo je na voljo 2,27 milijona nepovratnih sredstev, od tega 1,70 milijona evropskih in približno 570.000 evrov državnih sredstev. Predmet podpore so tako kot v primeru klasične akvakulture naložbe v okoljsko vzrejo vodnih organizmov, naložbe v nove obrate akvakulture ter naložbe v povečanje in posodabljanje obstoječih obratov akvakulture.

Upravičenci za omenjena razpisa so pravne ali fizične osebe, ki imajo ob oddaji vloge v Sloveniji registrirano dejavnost gojenja vodnih organizmov kot gospodarske družbe, zadruge, samostojni podjetniki posamezniki ali nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetiji ter sodijo med mikro, mala ali srednje velika podjetja.

Razpis za predelavo ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture pa je težak 2,86 milijona evrov, od tega je evropskih sredstev za 2,14 milijona evrov, državnih pa okoli 700.000 evrov. Predmet podpore so naložbe v nove obrate in povečevanje ter posodabljanje obstoječih obratov za predelavo ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture.

Upravičenci do podpore po tem razpisu so pravne ali fizične osebe, ki imajo ob oddaji vloge v Sloveniji registrirano dejavnost predelave in konzerviranja rib, rakov in mehkužcev, in ki so gospodarske družbe, zadruge, samostojni podjetniki posamezniki ali nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetiji.

Najnižji znesek podpore pri vseh treh razpisih je 3500 evrov, najvišji pa 500.000 evrov na posamezno vlogo. Upravičenec lahko v celotnem programskem obdobju 2014-2020 iz naslova posameznega ukrepa pridobi največ en milijon evrov podpore.


Ali se vam je zdel članek koristen? Da Ne
Sorodni članki

Zagotovite si

brezplačne podporne storitve za svoje podjetje

Pridružite se

hitro rastočim podjetjem v inovativnem okolju

bodite obveščeni

in se naročite na tedenski informativni bilten

Preglejte ponudbo

domačih javnih razpisov