Prijavite se na brezplačni tedenski informativni bilten.

Pridružite se 40.000 zadovoljnim prejemnikom e-priročnika.

Prijavi se Priporoči vsebino prijatelju

Moj spletni priročnik

Drugi javni razpis za garancije bančnim kreditom za mikro, mala in srednja podjetja v okviru Regijske garancijske sheme v Osrednjeslovenski regiji

Številka 10-2018 | Področje: Razpisi

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 40, Datum: 21. 7. 2017, Stran: 1844

Predmet razpisa: Predmet razpisa so garancije Regijske garancijske sheme v Osrednjeslovenski regiji (RGS) za bančne kredite, ki jih RRA LUR kot izvajalec razpisuje po Pogodbi o dolgoročni finančni vlogi Slovenskega regionalno razvojnega sklada na območju Osrednjeslovenske regije in v sodelovanju z bankami. Podatki o ponudbi kreditov z navedbo višine obrestne mere, stroškov v zvezi s kreditom, ročnostjo in s kontaktnimi podatki bank so navedeni v prilogi Kreditni pogoji sodelujočih bank v RGS v Osrednjeslovenski regiji.

Cilj razpisa: Cilj javnega razpisa je pospeševanje razvoja malega in srednjega gospodarstva in pridobitne dejavnosti podjetnikov, povečevanje investicijske aktivnosti v Osrednjeslovenski regiji, zmanjševanje stopnje brezposelnosti, vzpostavljanje možnosti za prestrukturiranje regijskega gospodarstva, olajšanje dostopa mikro, malim in srednje velikim podjetjem do kreditov z zmanjšanjem bančnih zahtev za zavarovanje kreditov idr.

Namen razpisa: Razpis je namenjen gospodarskim subjektom, ki delujejo in vlagajo na območju občin statistične regije Osrednja Slovenija (upravičeno območje). Statistična regija obsega naslednje občine: Borovnica, Brezovica, Dobrepolje, Dobrova - Polhov Gradec, Dol pri Ljubljani, Domžale, Grosuplje, Horjul, Ig, Ivančna Gorica, Kamnik, Komenda, MO Ljubljana, Logatec, Log - Dragomer, Lukovica, Medvode, Mengeš, Moravče, Škofljica, Šmartno pri Litiji, Trzin, Velike Lašče, Vodice, Vrhnika.

Pogoji za sodelovanje: Na razpis se lahko prijavijo mikro, male in srednje velike gospodarske družbe, samostojni podjetniki ter zadruge, ki imajo sedež podjetja ali njegov registriran del (poslovna enota) v upravičenem območju in so na dan oddaje vloge registrirani po Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 - UPB3, s spremembami) ali po Zakonu o zadrugah (Uradni list RS, št. 97/09 s spremembami) (v nadaljevanju: upravičeni vlagatelji). Upravičeni vlagatelji so tudi socialna podjetja, ki so status socialnega podjetja pridobila po Zakonu o socialnem podjetništvu (Uradni list RS, št. 20/11) in ustrezajo predhodnim določbam tega odstavka.

Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Skupen garancijski potencial RGS v Osrednjeslovenski regiji znaša 1.800.000,00 EUR in je razpisan na podlagi dolgoročne finančne vloge Slovenskega regionalno razvojnega sklada (v nadaljevanju: Sklad), ki na dan objave tega razpisa znaša 562.500,00 EUR in predvidenega multiplikatorja 4 za bančne kredite.

Razpisnik: Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije

Rok: Razpis je odprt do porabe sredstev oziroma najkasneje do 15. 5. 2018.

Dodatne informacije: Zainteresirani lahko informacije o javnem razpisu pridobijo v delovnih dneh od 9.00 do 13.00 ure na telefonski številki: (01) 306 19 05 oziroma na e-naslovu: spnbo/nfewfeAMkvcmkbob/tj.

Razpisna dokumentacija: Javni razpis in razpisna dokumentacija sta dostopna na spletni strani RRA LUR: www.rralur.si/sl/projekti/2-javni-razpis-garancij-za-bancne-kredite.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Z objavo tega razpisa, se zapre Javni razpis garancij za bančne kredite mikro, malim in srednje velikim podjetjem v okviru Regijske garancijske sheme v Osrednjeslovenski regiji, objavljen v Uradni list RS, št. 26 z dne 8. 4. 2016.


Ali se vam je zdel članek koristen? Da Ne
Sorodni članki

Zagotovite si

brezplačne podporne storitve za svoje podjetje

Pridružite se

hitro rastočim podjetjem v inovativnem okolju

bodite obveščeni

in se naročite na tedenski informativni bilten

Preglejte ponudbo

domačih javnih razpisov