Prijavite se na brezplačni tedenski informativni bilten.

Pridružite se 40.000 zadovoljnim prejemnikom e-priročnika.

Prijavi se Priporoči vsebino prijatelju

Moj spletni priročnik

Javni razpis - »Spodbujanje izvajanja raziskovalno-razvojnih projektov (TRL 3-6)«

Številka 02-2018 | Področje: Razpisi

2 0
Koristnost članka
2 oseb je članek označilo kot koristen.

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 1, Datum: 5. 1. 2018, Stran: 1

Namen razpisa: Javni razpis je namenjen spodbujanju izvajanja raziskovalno-razvojnih projektov, ki povezujejo akademsko sfero in gospodarstvo ter združujejo znanja in kompetence za razvoj novih produktov, storitev in procesov ter za uporabo novih tehnologij na prednostnih področjih S4. S tem prispevajo k uresničevanju ciljev RISS, ki predvideva vzpostavitev okolja, ki bo omogočalo učinkovit prenos znanja iz javno-raziskovalnih organizacij v podjetja.

Namen javnega razpisa je spodbujati pripravo in izvedbo raziskovalno-razvojnih projektov (operacij), ki bodo izkazovali:

 • koncentracijo znanja in kompetenc,
 • znanstveno in tehnološko odličnost,
 • tržni potencial v globalnih mrežah in verigah vrednosti,
 • zavezo in sposobnost vlaganja lastnih sredstev in
 • trajnost projektov (tudi po obdobju sofinanciranja).

Podprti projekti bodo spodbujali k vključevanju v globalne verige vrednosti oziroma znanja in s tem k internacionalizaciji slovenskega gospodarstva in raziskovalne sfere ter h krepitvi podpornega okolja za inovacijsko razvojne procese.

V S4 so identificirana prednostna področja uporabe, kjer ima Slovenija dolgoročni potencial za uspešen prodor na globalne trge, za uspešnejšo in celovitejšo vključitev v globalne verige vrednosti. Na podlagi tega bo javni razpis podprl projekte, ki bodo izkazovali koncentracijo znanja in kompetenc ter znanstveno in tehnološko odličnost na naslednjih prednostnih področjih uporabe S4:

 1. Pametna mesta in skupnosti
 2. Pametne zgradbe in dom z lesno verigo
 3. Mreže za prehod v krožno gospodarstvo
 4. Trajnostna pridelava hrane
 5. Trajnostni turizem
 6. Tovarne prihodnosti
 7. Zdravje-medicina
 8. Mobilnost
 9. Razvoj materialov kot končnih produktov.

Posamezno S4 področje ima definirana ustrezna podpodročja. Do sofinanciranja so upravičeni le tisti raziskovalno-razvojni projekti, ki so uvrščeni v podpodročja prednostnih področij uporabe, kot jih opredeljujejo s strani ''Delovne skupine državnih sekretarjev za izvajanje S4'' potrjeni akcijski načrti Strateško razvojno inovacijskih partnerstev (v nadaljnjem besedilu: SRIP) in so navedeni v Tabeli prednostnih področij in podpodročij uporabe Slovenske strategije pametne specializacije (S4), ki je del razpisne dokumentacije. Upoštevajo se podpodročja uporabe prednostnih področij tistih akcijskih načrtov SRIP, ki so potrjeni.

Cilj je podpreti projekte, usmerjene k novim produktom in storitvam z visoko dodano vrednostjo in z izkazanim tržnim potencialom na mednarodni ravni ter posledično večje konkurenčnosti na globalni ravni.

Poleg izvedbe skupnih raziskovalno-razvojnih projektov institucij znanja ter gospodarskih subjektov se spodbuja raziskovalno-razvojne projekte gospodarskih subjektov, ki potrebujejo institucije znanja kot podporno okolje za zagotavljanje manjkajočih visoko strokovnih znanj za potrebe celovitejšega in hitrejšega razvoja za večjo mednarodno konkurenčnost, pri čemer bo v tem primeru rezultat sodelovanja med gospodarskimi subjekti in institucijami znanja tudi močnejša integracija znanstveno-raziskovalnega dela v gospodarstvu ter zagotovitev dodatnih vlaganj v raziskovalno dejavnost.

Zastavljeni raziskovalno-razvojni projekti (TRL 3-6), ki bodo predmet financiranja v okviru javnega razpisa, morajo zajemati tudi akcijski načrt inovacijske faze ter predviden razvoj in vpeljavo novih produktov, storitev in procesov na trg (TRL 7-9). Podprti bodo projekti, ki bodo izkazovali konkretizirano celostno vizijo od faze razvoja vse do faze komercializacije in bodo predvideli rezultate v obliki tako tehnoloških, kakor tudi netehnoloških inovacij.

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja večletnih (najmanj 24 mesecev) projektov (TRL 3-6), usmerjenih v raziskave in razvoj novih tehnoloških rešitev ter novih produktov, storitev in procesov. Operacije morajo vključevati izvajanje enega raziskovalno-razvojnega projekta (v nadaljnjem besedilu: RRP) v dveh fazah – 1. faza: industrijska raziskava (TRL 3-4) in 2. faza: eksperimentalni razvoj (TRL 5-6).

Projekti, izbrani na tem javnem razpisu, bodo sofinancirani iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in sredstev nacionalnega proračuna kot dovoljena državna pomoč v skladu s shemo državne pomoči »Program za spodbujanje raziskav in razvoja MIZŠ na področju znanosti za obdobje 2016–2020« (št. priglasitve: BE01-2399300-2016, datum potrditve sheme: 12. 1. 2016).

Več

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Višina sredstev, ki je na razpolago za javni razpis, je skupno do 45.000.000,00 EUR.

Razpisnik: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Rok: Rok za oddajo vlog za dodelitev sredstev je 2. 3. 2018 do 12. ure.

Dodatne informacije: Informacije in celotna razpisna dokumentacija so na voljo na spletnem naslovu ministrstva. Dodatne informacije oziroma vprašanja se posredujejo izključno po elektronski pošti: ssq3/nj{tAhpw/tj. Odgovore na pogosta vprašanja bo ministrstvo objavilo na omenjenih spletnih straneh.

Ministrstvo bo po potrebi organiziralo informativne dneve. Datumi informativnih dni in druge informacije bodo objavljene na spletnih straneh ministrstva.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletnem naslovu ministrstva: www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/javni_razpisi/.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.


Ali se vam je zdel članek koristen? Da Ne


Nazaj

Zagotovite si

brezplačne podporne storitve za svoje podjetje

Pridružite se

hitro rastočim podjetjem v inovativnem okolju

bodite obveščeni

in se naročite na tedenski informativni bilten

Preglejte ponudbo

domačih javnih razpisov