Prijavite se na brezplačni tedenski informativni bilten.

Pridružite se 40.000 zadovoljnim prejemnikom e-priročnika.

Prijavi se Priporoči vsebino prijatelju

Moj spletni priročnik

Javno zbiranje ponudb za oddajo nepremične v najem za izvajanje trgovinske dejavnosti za nakupe zaprtih oseb - Celje

Številka 42-2017 | Področje: Razpisi

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 55, Datum: 6. 10. 2017, Stran: 2379

Predmet javnega zbiranja: Predmet najema je poslovni prostor za izvajanje trgovinske dejavnosti za nakupe zaprtih oseb v Zavodu za prestajanje mladoletniškega zapora in kazni zapora Celje, Linhartova ulica 3, 3000 Celje. Poslovni prostor v izmeri 9,3 m2 se nahaja v delu stavbe št. 1340, na zemljišču par. št. 2064, k.o. Celje.

Naročnik bo neopremljen prostor oddal najugodnejšemu ponudniku s pogodbo.

Višina mesečne najemnine je 30,00 € in vključuje obratovalne stroške (elektrika).

Za oddajo nepremičnine v najem se sklene z najugodnejšim ponudnikom najemna pogodba za obdobje enega leta z možnostjo predčasne odpovedi z odpovednim rokom treh mesecev.

Več

Pogoji za sodelovanje: Ponudbo lahko predložijo s.p., fizične in pravne osebe.

Razpisnik: Ministrstvo za pravosodje, Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij, Zavod za prestajanje mladoletniškega zapora in kazni zapora Celje

Rok: Rok za oddajo ponudbe je 8. 11. 2017, do 10. ure.

Dodatne informacije: Za podrobnejše informacije glede predmeta javnega zbiranja ponudb so dostopni na telefonski številki: (03) 426-67-70, kontaktna oseba: Majda Kos, v času delavnika, med 8. in 14. uro.

Ponudniki si lahko poslovni prostor, ki se oddaja v najem, ogledajo po predhodni najavi po telefonu: (03) 426-67-72, kontaktna oseba: Roman Kurnik.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je vsem zainteresiranim ponudnikom dostopna na spletni strani MP.

Več: Več o javnem zbiranju ponudb najdete tukaj.


Ali se vam je zdel članek koristen? Da Ne


Nazaj

Zagotovite si

brezplačne podporne storitve za svoje podjetje

Pridružite se

hitro rastočim podjetjem v inovativnem okolju

bodite obveščeni

in se naročite na tedenski informativni bilten

Preglejte ponudbo

domačih javnih razpisov