Prijavite se na brezplačni tedenski informativni bilten.

Pridružite se 40.000 zadovoljnim prejemnikom e-priročnika.

Prijavi se Priporoči vsebino prijatelju

Moj spletni priročnik

Sprememba javnega razpisa za sofinanciranje spodbud delodajalcem za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom po izobraževalnih programih za pridobitev izobrazbe v šolskem oziroma študijskem letu 2015/2016

Številka 42-2017 | Področje: Razpisi

1 0
Koristnost članka
1 oseb je članek označilo kot koristen.

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 55, Datum: 6. 10. 2017, Stran: 2353

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije v okviru »Javnega razpisa za sofinanciranje spodbud delodajalcem za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom po izobraževalnih programih za pridobitev izobrazbe v šolskem oziroma študijskem letu 2015/2016«, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 50/17, z dne 15. 9. 2017, objavlja naslednje spremembe:

  • 1. točka javnega razpisa se spremeni v delu, ki se nanaša na ime neposredne potrditve operacije, pri čemer se v drugem odstavku letnica 2018 nadomesti z letnico 2017. Drugi odstavek 1. točke javnega razpisa se tako pravilno glasi:

    »Javni razpis za sofinanciranje spodbud delodajalcem za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom po izobraževalnih programih za pridobitev izobrazbe v šolskem oziroma študijskem letu 2015/2016 (v nadaljevanju: javni razpis) je sestavni del neposredne potrditve operacije – programa Povezava sistema poklicnega in strokovnega izobraževanja s potrebami trga dela v letih 2016–2017, ki jo izvaja sklad.«

  • 4. točka javnega razpisa se spremeni v delu, ki se nanaša na vrednost razpoložljivih sredstev, in se tako pravilno glasi:

»Skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za javni razpis znaša do 4.608.285,60 EUR, od tega je predvidena vrednost sofinanciranja po posameznih programskih območjih v proračunskem letu 2017 naslednja:

- za proračunsko leto 2017: 4.608.285,60 EUR, od tega:

- za KRVS 2.903.219,93 EUR, od tega:

- 2.322.575,94 EUR s PP 160176 - PN10.2-Poklicno izobraževanje in usposabljanje-14-20-V-EU udeležba (80,00 %) in

- 580.643,99 EUR s PP 160177 - PN10.2-Poklicno izobraževanje in usposabljanje-14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %),

- za KRZS 1.705.065,67 EUR, od tega:

- 1.364.052,54 EUR s PP 160178 - PN10.2-Poklicno izobraževanje in usposabljanje-14-20-Z-EU (80,00 %) in

- 341.013,13 EUR s PP 160179 - PN10.2-Poklicno izobraževanje in usposabljanje-14-20-Z-slovenska udeležba (20,00 %).«

Vse ostale določbe javnega razpisa ostanejo nespremenjene.

Razpisnik: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije


Ali se vam je zdel članek koristen? Da Ne
Sorodni članki

Zagotovite si

brezplačne podporne storitve za svoje podjetje

Pridružite se

hitro rastočim podjetjem v inovativnem okolju

bodite obveščeni

in se naročite na tedenski informativni bilten

Preglejte ponudbo

domačih javnih razpisov