Prijavite se na brezplačni tedenski informativni bilten.

Pridružite se 40.000 zadovoljnim prejemnikom e-priročnika.

Prijavi se Priporoči vsebino prijatelju

Moj spletni priročnik

Digitalizacija - kako do denarja za digitalizacijo MSP-jev

Številka 40-2017 | Področje: Priložnosti doma

Vir in informacije: Glas gospodarstva, September 2017, www.gzs.si, Avtor: Polona Movrin

2,5 milijona evrov je na voljo na Javnem razpisu za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP v obdobju 2017-2018.

Glavni cilj javnega razpisa je izboljšati možnosti MSP-jev pri vstopu oziroma širitvi poslovanja na tuje trge in povečanje njihove mednarodne konkurenčnosti.

Kako boste zbrali največ točk?

5 meril bo ključnih pri dodeljevanju sredstev iz javnega razpisa za digitalizacijo MSP-jev. Vsako merilo lahko prinese podjetju, ki se bo prijavilo, največ 20 točk. Maksimalno število zbranih točk je tako 100.

1. Število izvedenih ukrepov

V razpisu je na voljo 6 ukrepov. Več ukrepov bo podjetje vključilo v svojo prijavo, več točk bo dobilo. 20 točk dobi za najmanj 5 ukrepov:

  • Vzpostavitev ali nadgradnja e-izmenjave: med slovenskimi in tujimi podjetji, npr. vzpostavitev lastnega sistema za izdajo in sprejemanje mednarodno standardiziranih e-dokumentov.
  • Digitalizacija nastopov na sejmih: poudarek je na vključevanju podjetij v digitalne sejme, tako imenovane showroome. Podjetje, ki se bo želelo predstaviti na digitalnem sejmu, bo deležno pomoči pri pripravi predstavitve.
  • Spletne strani za tuje trge: pomoč pri pripravi in objavi vsebin, opisa podjetja ter njegovih rešitev na spletu v različnih jezikih. Pomoč pri vzpostavitvi in upravljanju digitalnih kanalov in platform, kot so FB, Twitter, Trip Advisor …
  • Spletne trgovine: vzpostavitev e-trgovine za prodajo v tujini, pomoč pri reševanju pravnih zadev, logistiki, priprava vsebin v različnih jezikih …
  • Produktno-prodajni video: pomoč podjetju pri pripravi videa, od scenarija do izvedbe.
  • Krepitev kompetenc, usposabljanje: usposabljanje vseh zaposlenih na področju industrije 4.0.

2. Reference zunanjega izvajalca

Zunanji izvajalec, ki ga je najelo podjetje, prijavljeno na razpis, mora izkazovati izkušnje s področja vzpostavitve ali nadgradnje e-poslovanja. Imeti mora vsaj tri reference od vključno leta 2013 naprej. Za 8 referenc ali več dobi prijavljeno podjetje 20 točk.

3. Finančna sposobnost podjetja

Pomembna je bonitetna ocena podjetja. 20 točk dobi podjetje z bonitetno oceno A1++ ali A2++.

7,5 milijona evrov bo znašala višina razpisnih sredstev za MSP-je do leta 2022.

4. Tržni potencial podjetja

Delež se izračuna iz evidentiranih čistih prihodkov od prodaje na tujih trgih (na trgu EU in trgih izven EU) v razmerju do celotnih čistih prihodkov iz prodaje. Vseh 20 točk dobi podjetje, katerega tržni potencial znaša od 50 do 100 %.

5. Odstotek zaposlenih, ki sodelujejo pri izvajanju operacije

Mikro podjetja (do 9 zaposlenih) prejmejo 20 točk, če bo pri izvajanju operacije sodelovalo vsaj 30 % zaposlenih. Majhna podjetja (od 10 do 99 zaposlenih) prejmejo 20 točk, če bo pri izvajanju sodelovalo vsaj 25 % zaposlenih. Srednja podjetja (od 100 do 249 zaposlenih) prejmejo 20 točk, če bo pri izvajanju operacije sodelovalo vsaj 16 % zaposlenih.

Osnovni podatki o javnem razpisu:

Roka za prijavo:

1. rok: 2. 10. 2017

2. rok: 1. 3. 2018

Trajanje: 2017-2018

Cilja razpisa:

- do 2018: podpreti 82 MSP

- do 2023: podpreti najmanj 250 MSP

Razpisana sredstva: 2.500.000,00 EUR

- višina sredstev v 2017: 830.000,00 EUR

- višina sredstev v 2018: 1.670.00,00

Višina sofinanciranja: do vključno 70 % upravičenih stroškov

Maksimalna vrednost sofinanciranja: do 30.000,00 EUR na podjetje

Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva: 1. 10. 2018

Višina razpisanih sredstev do 2022: 7.500.000,00 EUR

Sofinanciranje bo podeljeno na podlagi pravila de minimis in ne sme presegati 200.000,00 EUR v kateremkoli obdobju treh poslovnih let za enotno podjetje.


Ali se vam je zdel članek koristen? Da Ne
Sorodni članki

Zagotovite si

brezplačne podporne storitve za svoje podjetje

Pridružite se

hitro rastočim podjetjem v inovativnem okolju

bodite obveščeni

in se naročite na tedenski informativni bilten

Preglejte ponudbo

domačih javnih razpisov