Prijavite se na brezplačni tedenski informativni bilten.

Pridružite se 40.000 zadovoljnim prejemnikom e-priročnika.

Prijavi se Priporoči vsebino prijatelju

Moj spletni priročnik

Sprememba javnega razpisa »Pilotni/demonstracijski projekti - I. sklop: pretvorba, distribucija in upravljanje energije«

Številka 25-2017 | Področje: Razpisi

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 29, Datum: 9. 6. 2017, Stran: 1438

V javnem razpisu »Pilotni/demonstracijski projekti - I. sklop: pretvorba, distribucija in upravljanje energije« (Uradni list RS, št. 74/16, Ob-3496/16) se:

1. tretji odstavek točke 2.1. »Namen in cilj javnega razpisa« spremeni tako, da se v prvem stavku beseda »dveh« zamenja z besedo »sedmih«,

2. prvi odstavek točke 6. »Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za javni razpis« spremeni tako, da se glasi:

»Okvirna višina nepovratnih sredstev, ki so na razpolago za sofinanciranje upravičenih stroškov v okviru odobrenih PD projektov, znaša skupaj 7.400.500,00 EUR, in sicer:

  • 2.317.200,00 EUR - namenska sredstva EU, Vzhodna Slovenija - Evropski sklad za regionalni razvoj,
  • 3.603.200,00 EUR - namenska sredstva EU, Zahodna Slovenija - Evropski sklad za regionalni razvoj,
  • 579.300,00 EUR - slovenska udeležba, Vzhodna Slovenija - nacionalna sredstva,
  • 900.800,00 EUR - slovenska udeležba, Zahodna Slovenija - nacionalna sredstva.«

3. četrti odstavek točke 6. »Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za javni razpis« spremeni tako, da se glasi:

»Koriščenje sredstev bo možno v proračunskih letih 2017 do vključno 2020, oziroma do porabe sredstev. Predvideno koriščenje sredstev po posameznem letu obdobja upravičenosti za porabo sredstev je:

  • leto 2017: 1.915.500 EUR,
  • leto 2018: 2.850.000 EUR,
  • leto 2019: 1.750.000 EUR,
  • leto 2020: 885.000 EUR.«

Skladno z navedenimi spremembami se spremeni tudi besedilo razpisne dokumentacije, kar se objavi na spletnih straneh: www.spiritslovenia.si/razpisi/2016-11-25-Javni-razpis-Pilotni-demonstracijski-projekti---I-sklop-Pretvorba-distribucija-in-upravljanje-energije.

Razpisnik: SPIRIT Slovenija, javna agencija


Ali se vam je zdel članek koristen? Da Ne
Sorodni članki

Zagotovite si

brezplačne podporne storitve za svoje podjetje

Pridružite se

hitro rastočim podjetjem v inovativnem okolju

bodite obveščeni

in se naročite na tedenski informativni bilten

Preglejte ponudbo

domačih javnih razpisov