Prijavite se na brezplačni tedenski informativni bilten.

Pridružite se 40.000 zadovoljnim prejemnikom e-priročnika.

Prijavi se Priporoči vsebino prijatelju

Moj spletni priročnik

Javni razpis za dodeljevanje posojil kmetijskim in gozdarskim projektom - A 2017

Številka 18-2017 | Področje: Razpisi

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 22, Datum: 28. 4. 2017, Stran: 1130

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je dodeljevanje ugodnih posojil Sklada projektom na področju kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja na območju Republike Slovenije, in sicer za naslednje namene:

  • A1 - projekti primarne pridelave v kmetijstvu, vključno z namakalnimi sistemi,
  • A2 - projekti kmetijske predelave in trženja kmetijskih proizvodov,
  • A3 - projekti na področju gozdarstva (gozdarska tehnologija ter predelava, mobilizacija in trženje gozdarskih proizvodov).

Namen razpisa: Namen razpisa je spodbujanje projektov na področju primarne kmetijske pridelave, vključno z namakalnimi sistemi, projektov kmetijske predelave in trženja kmetijskih proizvodov ter gozdarstva.

Cilj razpisa: Cilj razpisa je spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja z izboljšanjem zaposlitvenih možnosti na podeželju, zmanjšanjem proizvodnih stroškov, ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja ter standardov za dobro počutje živali.

Več

Pogoji za sodelovanje: Vlagatelji so kmetijska gospodarstva, kot so opredeljena v Zakonu o kmetijstvu in so vpisana v evidenco kmetijskih gospodarstev, ki jo vodi pristojno ministrstvo za kmetijstvo. Kmetijska gospodarstva so lahko organizirana kot pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali kmetija, ki ni pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, tj. kmet in izvajajo projekt ter opravljajo dejavnost s področja kmetijstva oziroma gozdarstva na območju Republike Slovenije.

Kmetijska gospodarstva se morajo uvrščati med mikro, mala ali srednje velika podjetja.

Več

Vrednost razpisa: Skupna višina razpisanih posojil za vse namene je 3.000.000,00 EUR.

Razpisnik: Slovenski regionalno razvojni sklad

Rok: Roki za oddajo prijav so: 29. 5. 2017, 26. 6. 2017, 24. 7. 2017, 28. 8. 2017, 25. 9. 2017 in 30. 10. 2017.

Dodatne informacije: Zainteresirani lahko informacije o razpisu pridobijo v času uradnih ur v Sektorju za izvajanje spodbud, Tel: (01) 836-19-53.

Razpisna dokumentacija: Javni razpis in razpisna dokumentacija sta dostopna na spletni strani Sklada: www.regionalnisklad.si/kmetijstvo, prav tako se ju lahko v času od objave do zaprtja javnega razpisa osebno pridobi na sedežu Sklada, vsak delovni dan, od 9. do 12. ure.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.


Ali se vam je zdel članek koristen? Da Ne
Sorodni članki

Zagotovite si

brezplačne podporne storitve za svoje podjetje

Pridružite se

hitro rastočim podjetjem v inovativnem okolju

bodite obveščeni

in se naročite na tedenski informativni bilten

Preglejte ponudbo

domačih javnih razpisov