Prijavite se na brezplačni tedenski informativni bilten.

Pridružite se 40.000 zadovoljnim prejemnikom e-priročnika.

Prijavi se Priporoči vsebino prijatelju

Moj spletni priročnik

Tretji javni razpis za garancije bančnim kreditom za mikro, mala in srednja podjetja v okviru Regijske garancijske sheme za Podravje

Številka 18-2017 | Področje: Razpisi

1 0
Koristnost članka
1 oseb je članek označilo kot koristen.

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 22, Datum: 28. 4. 2017, Stran: 1146

Predmet razpisa: Predmet razpisa so garancije Regijske garancijske sheme za Podravje (RGSPD) za bančne kredite, ki jih MRA kot izvajalec razpisuje po Pogodbi o dolgoročni finančni vlogi Slovenskega regionalno razvojnega sklada na območju Podravja in v sodelovanju z bankami. Podatki o ponudbi kreditov z navedbo višine obrestne mere, stroškov v zvezi s kreditom, ročnostjo in s kontaktnimi podatki bank so navedeni v prilogi Kreditni pogoji sodelujočih bank v RGS za Podravje.

Cilj javnega razpisa je pospeševanje razvoja malega in srednjega gospodarstva in pridobitne dejavnosti podjetnikov, povečevanje investicijske aktivnosti v Podravski regiji, zmanjševanje stopnje brezposelnosti, vzpostavljanje možnosti za prestrukturiranje regijskega gospodarstva, olajšanje dostopa mikro, malim in srednje velikim podjetjem do kreditov z zmanjšanjem bančnih zahtev za zavarovanje kreditov idr.

Razpis je namenjen gospodarskim subjektom, ki delujejo in vlagajo na območju občin statistične regije Podravje (upravičeno območje). Statistična regija obsega naslednje občine: Benedikt, Cerkvenjak, Cirkulane, Destrnik, Dornava, Duplek, Gorišnica, Hajdina, Hoče - Slivnica, Juršinci, Kidričevo, Kungota, Lenart, Lovrenc na Pohorju, Majšperk, Makole, Mestna občina Maribor, Markovci, Miklavž na Dravskem polju, Oplotnica, Ormož, Pesnica, Podlehnik, Poljčane, Mestna občina Ptuj, Rače - Fram, Ruše, Selnica ob Dravi, Slovenska Bistrica, Središče ob Dravi, Starše, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Sveti Jurij v Slovenskih goricah, Sveti Tomaž, Šentilj, Trnovska vas, Videm, Zavrč, Žetale.

Skupen garancijski potencial RGSPD znaša 2.758.995,55 EUR in je razpisan na podlagi dolgoročne finančne vloge Slovenskega regionalno razvojnega sklada (sklad), ki na dan objave tega razpisa znaša 862.186,11 EUR in predvidenega multiplikatorja 4 za bančne kredite. Od tega zneska je za garancije, izdane v kombinaciji z nepovratnimi sredstvi za male začetne naložbe, namenjeno 1.800.000,00 EUR. V kolikor se ta znesek v letu 2017 ne porabi, se preostanek sredstev nameni za izdajo garancij po tem razpisu.

MRA je hkrati s tem razpisom v Uradnem listu RS, št. 22/17 dne 28. 4. 2017 objavila tudi Tretji javni razpis za sofinanciranje manjših začetnih naložb v letu 2017 (razpis manjše začetne naložbe), ki je namenjen gospodarskim subjektom, ki imajo svoj sedež oziroma registriran del v naslednjih občinah iz statistične regije Podravje: Kungota, Hoče - Slivnica, Mestna občina Maribor, Pesnica, Ruše in Selnica ob Dravi. Ta podjetja lahko kandidirajo za sredstva po obeh razpisih, eden od pogojev za pridobitev nepovratnih sredstev po razpisu za manjše začetne naložbe pa je pridobitev kredita z garancijo po tem javnem razpisu.

Državna pomoč po tem javnem razpisu se izvaja po dveh shemah. V kolikor je garancija po tem javnem razpisu izdana v kombinaciji s sofinanciranjem manjših začetnih naložb z nepovratnimi sredstvi na podlagi instrumenta 1A – sofinanciranje manjših začetnih naložb, Programa spodbujanja konkurenčnosti Maribora s širšo okolico v obdobju 2013–2018, se uporablja za kredit in garancijo regionalna državna pomoč po prijavljeni shemi BE01-5940117-2015/I (B). V ostalih primerih se uporablja državna pomoč »de minimis« po prijavljeni shemi M001-5940117-2014.(A). Za dodeljevanje državne pomoči po shemi Regionalne državne pomoči (B) se uporabljajo Določbe o regionalnih državnih pomočeh iz poglavja II. Pravilnika o dodeljevanju spodbud, za dodeljevanje državne pomoči po shemi »de minimis« (A) pa Določbe o »de minimis« pomoči iz poglavja III. navedenega pravilnika.

Več

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Razpisnik: Mariborska razvojna agencija p.o.

Rok: Razpis je odprt do porabe sredstev, najkasneje do 22. 4. 2018.

Rok za oddajo prijav je od 22. 5. 2017 do porabe sredstev, najkasneje do 22. 4. 2018.

Dodatne informacije: Zainteresirani lahko informacije o javnem razpisu pridobijo v delovnih dneh od 9. do 14. ure na telefonski številki: (02) 333-13-26 oziroma na e-naslovu: sb{qjt/vlsfqjAnsb/tj.

Razpisna dokumentacija: Javni razpis in razpisna dokumentacija sta dostopna na spletni strani MRA: www.mra.si.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Zaprtje razpisa: z objavo tega razpisa, se zapre Drugi javni razpis kreditov in garancij za mikro, mala in srednja podjetja v okviru Regijske garancijske sheme za Podravje, objavljen v Uradnem listu RS, št. 19/16 z dne 11. 3. 2016.


Ali se vam je zdel članek koristen? Da Ne
Sorodni članki

Zagotovite si

brezplačne podporne storitve za svoje podjetje

Pridružite se

hitro rastočim podjetjem v inovativnem okolju

bodite obveščeni

in se naročite na tedenski informativni bilten

Preglejte ponudbo

domačih javnih razpisov