Prijavite se na brezplačni tedenski informativni bilten.

Pridružite se 40.000 zadovoljnim prejemnikom e-priročnika.

Prijavi se Priporoči vsebino prijatelju

Moj spletni priročnik

Javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij podjetij ter ustvarjanja novih delovnih mest na območju občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje za leti 2017 in 2018

Številka 13-2017 | Področje: Razpisi

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 14, Datum: 24. 3. 2017, stran: 718

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje začetnih investicij v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva na območju občin Hrastnik, Trbovlje in Radeče, povezana z:

  • vzpostavitvijo nove poslovne enote;
  • razširitvijo zmogljivosti obstoječe poslovne enote;
  • diverzifikacijo proizvodnje ali storitev poslovne enote na proizvode in storitve, ki jih na upravičenem območju poslovna enota prej ni proizvajala oziroma izvajala; ali
  • bistveno spremembo proizvodnega ali storitvenega
  • procesa v obstoječi poslovni enoti.

Namen razpisa: Namen javnega razpisa je spodbujanje začetnih investicij ter ustvarjanje novih delovnih mest na upravičenem območju.

Cilj razpisa: Cilj javnega razpisa je zmanjšati zaostanek v razvoju upravičenega območja ter zmanjšanje stopnje brezposelnosti na upravičenem območju.

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Okvirna skupna višina sredstev znaša 1.101.865,00 EUR.

Razpisnik: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Rok: Rok za oddajo vlog je 19. maj 2017, do 12. ure.

Dodatne informacije: Dodatne informacije v zvezi s pripravo prijav in pojasnila k razpisni dokumentaciji so prijavitelju dosegljive na podlagi pisnega zaprosila. Ministrstvo bo odgovarjalo na vprašanja v zvezi s tem javnim razpisom, ki jih bo prejel najkasneje do 3. 5. 2017, do 10. ure, pisno na e-naslov: hq/nhsuAhpw/tj, z obvezno navedbo v zadevi: »4300-58/2016«. Odgovori bodo objavljeni na spletni strani ministrstva in veljajo kot sestavni del razpisne dokumentacije. Zadnji odgovori na vprašanja bodo objavljeni najkasneje 5. 5. 2017 do 14. ure. Potencialni prijavitelji bodo o vseh novostih sproti obveščeni preko spletne strani: http://www.mgrt.gov.si/.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani MGRT: www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/objavljeni_razpisi/. Interesenti lahko prevzamejo razpisno dokumentacijo brezplačno. Kot sestavni del razpisne dokumentacije veljajo tudi objavljeni odgovori na vprašanja.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.


Ali se vam je zdel članek koristen? Da Ne


Nazaj

Zagotovite si

brezplačne podporne storitve za svoje podjetje

Pridružite se

hitro rastočim podjetjem v inovativnem okolju

bodite obveščeni

in se naročite na tedenski informativni bilten

Preglejte ponudbo

domačih javnih razpisov