Prijavite se na brezplačni tedenski informativni bilten.

Pridružite se 40.000 zadovoljnim prejemnikom e-priročnika.

Prijavi se Priporoči vsebino prijatelju

Moj spletni priročnik

Javni razpis - Spodbude za zagon inovativnih podjetij v letu 2017 (P2 2017)

Številka 13-2017 | Področje: Razpisi

1 0
Koristnost članka
1 oseb je članek označilo kot koristen.

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 14, Datum: 24. 3. 2017, stran: 724

Predmet razpisa: Predmet razpisa je sofinanciranje (subvencije) zagona, razvoja MVP (minimum viable product) in komercializacija končnih produktov inovativnih podjetij, ki jih razpisuje Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju: Sklad) v letu 2017.

Namen razpisa: Namen razpisa je razvoj podprtih podjetij in uspešen prenos razvojnih idej podjetnih posameznikov in skupin v tržno uspešne podjeme in ustvarjanje novih inovativno naravnanih podjetij s potencialom rasti, s poudarkom na razvoju in komercializaciji proizvodov, procesov in storitev.

Cilj razpisa: Cilji javnega razpisa doseženi po preteku treh let od odobritve:

  • uspešno poslovanje večine podprtih podjetij, ki zaposlujejo, ustvarjajo čisti prihodek od prodaje in poslujejo z dobičkom,
  • vstop strateškega investitorja oziroma vlagateljev tveganega kapitala v nekaj podprtih podjetjih.

Več

Pogoji za sodelovanje: Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja (MSP) s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarja z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, zadruge. Za opredelitev MSP se upoštevajo določila iz Priloge 1 Uredbe Komisije (ES) št. 651/2014, z dne 17. 6. 2014.

Vlagatelji (po odobritvi sofinanciranja: upravičenci) po tem javnem razpisu so podjetja, ki so se registrirala oziroma priglasila pri pristojnem organu med 1. 1. 2016 in 15. 3. 2017 (upošteva se datum registracije podjetja na sodišču oziroma priglasitve pri pristojnem organu).

Več o pogojih

Vrednost razpisa: Okvirna višina subvencij po tem razpisu zna­ša največ do 2.160.000 EUR, pri čemer je največ do 1.080.000 EUR na voljo za kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija in največ do 1.080.000 EUR za kohezijsko regijo Zahodna Slovenija.

Razpisnik: Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo

Rok: Rok za predložitev vlog je 18. 4. 2017.

Dodatne informacije: Vse ostale informacije dobite na telefonskih številkah: (02) 234-12-53, (02) 234-12-72 in (02) 234-12-64 ali na e-pošti cptukbo/wjepwjdAqpekfuojtljtlmbe/tj.

Razpisna dokumentacija: V primeru bistvenih sprememb javnega razpisa, bodo spremembe objavljene v Uradnem listu RS in na spletnih straneh Sklada. Razpisna dokumentacija je dosegljiva v pisni obliki na sedežu Slovenskega podjetniškega sklada in na spletni strani: www.podjetniskisklad.si/sl/.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.


Ali se vam je zdel članek koristen? Da Ne
Sorodni članki

Zagotovite si

brezplačne podporne storitve za svoje podjetje

Pridružite se

hitro rastočim podjetjem v inovativnem okolju

bodite obveščeni

in se naročite na tedenski informativni bilten

Preglejte ponudbo

domačih javnih razpisov