Prijavite se na brezplačni tedenski informativni bilten.

Pridružite se 40.000 zadovoljnim prejemnikom e-priročnika.

Prijavi se Priporoči vsebino prijatelju

Moj spletni priročnik

Seminar - »Certificiranje in standardizacija ter z njima povezane dejavnosti na področju lesne industrije«, Ljubljana

Številka 07-2017 | Področje: Poslovni dogodki

Datum: 16. februar 2017, od 9.10 do 14.15 ure

Kraj: velika predavalnica Oddelka za lesarstvo BF, Rožna dolina, Cesta VIII/34, Ljubljana

Udeleženci pridobijo celovito informacijo o zahtevah za postavljanje lesnih proizvodov na notranji in mednarodni trg. Področje lesne industrije je s standardizacijskega vidika harmonizirano in neharmonizirano. S tem v zvezi poteka tudi certificiranje in spoštovanje zahtev za postavljanje proizvodov na trg.

Na seminarju bodo predstavljene zahteve iz Uredbe EU, št. 305/2011 o gradbenih proizvodih (CRP - Construction products regulation), ki določa pogoje za dajanje gradbenih proizvodov na trg in omogočanje dostopa do njih z uvedbo usklajenih (harmoniziranih) pravil o načinu navajanja lastnosti gradbenih proizvodov v zvezi z njihovimi bistvenimi značilnostmi in o uporabi oznake CE na teh proizvodih.

Prikazani bosta certifikacijski shemi FSC in PEFC, ki stremita k ohranitvi gozdov oziroma sta zasnovani na odgovornem gospodarjenju z gozdom, ter na principu sledljivosti lesa iz certificiranih gozdov, od drevesa do končnega izdelka.

Predstavljena bo shema prostovoljnega certificiranja Oddelka za lesarstvo Biotehniške fakultete, v okviru katerega že vrsto let deluje Laboratorij za preskušanje pohištva. Shema omogoča pridobitev Certifikata o skladnosti in Znaka skladnosti, s katerim imetnik izkazuje kakovost izdelka in skladnost le tega z zahtevami produktih standardov.

Predstavljena bo dejavnost SIST in pomen standardov ter Kontaktna točka SIST. Kontaktna točka SIST ima naloge po pooblastilih države RS, da brezplačno izobražuje in informira uporabnike o pravilih (zapisanih v zakonodaji in standardih) za postavljanje proizvodov na notranji trg EU.

V zaključnem delu seminarja bodo prikazane dejavnosti posameznih laboratorijev Oddelka za lesarstvo BF, sledil bo ogled laboratorijev in demonstracije najbolj tipičnih standardnih preskusnih metod. 

Predstavitev je namenjena:

  • podjetjem,
  • preskusnim laboratorijem,
  • gospodarskim interesnim združenjem,
  • uporabnikom,
  • zakonodajalcem in
  • vsem, ki jih področje zanima.

Kaj boste pridobili z udeležbo?

  • Udeleženci bodo spoznali prednosti certificiranja na podlagi uredbe o gradbenih proizvodih (CPR), standardov FSC in PEFC ter prostovoljnih shem certificiranja.
  • Predstavljen bo pomen standardov in standardizacije na področju lesne industrije.
  • Prikazane bodo dejavnosti laboratorijev Oddelka za lesarstvo, ki predstavljajo podporo slovenski lesni industriji.

Vabilo s prijavnico na seminar


Ali se vam je zdel članek koristen? Da Ne
Sorodni članki

Zagotovite si

brezplačne podporne storitve za svoje podjetje

Pridružite se

hitro rastočim podjetjem v inovativnem okolju

bodite obveščeni

in se naročite na tedenski informativni bilten

Preglejte ponudbo

domačih javnih razpisov