Prijavite se na brezplačni tedenski informativni bilten.

Pridružite se 40.000 zadovoljnim prejemnikom e-priročnika.

Prijavi se Priporoči vsebino prijatelju

Moj spletni priročnik

Javni razpis za sofinanciranje projektov »Razvoj in izvajanje dolgih programov socialne aktivacije ter povezovanje z zaposlitvenimi programi«

Številka 07-2017 | Področje: Razpisi

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 6, Datum: 10. 2. 2017, Stran: 275

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov, katerih aktivnosti bodo usmerjene v razvoj in izvajanje dolgih programov socialne aktivacije ter povezovanje z zaposlitvenimi programi. Dolgi programi socialne aktivacije bodo zagotavljali socialne in delovne spretnosti in znanja osebam iz ciljne skupine, dvig njihove motivacije, graditev funkcionalnih spretnosti za aktivno reševanje morebitnih socialnih problematik, vključevanje v delovno aktivnost ter njihovo opolnomočenje za približevanje vstopu na trg dela. Trajanje 1 (enega) dolgega programa socialne aktivacije, v katerega mora prijavitelj vključiti 20 oseb iz ciljne skupine, je 11 mesecev, obvezne vsebine in trajanje posameznega obveznega modula dolgega programa socialne aktivacije pa so podrobneje opredeljeni v poglavju 6.2 tega javnega razpisa. Vsak prijavitelj bo moral v okviru sofinanciranega projekta izvesti 2 (dva) dolga programa socialne aktivacije in sicer pod pogoji, določenimi v poglavju 7.4. tega javnega razpisa.

Namen razpisa: Namen javnega razpisa je sofinancirati predvidoma 40 (štirideset) projektov, ki bodo razvili in izvajali dolge programe socialne aktivacije ter bodo s svojim celostnim pristopom vplivali na ponovno socialno in zaposlitveno vključenost oseb iz ciljne skupine. Predvideva se sofinanciranje predvidoma 22 projektov v kohezijski regiji vzhodna Slovenija (KRVS), in predvidoma 18 projektov v kohezijski regiji zahodna Slovenija (KRZS). Namen javnega razpisa je tudi povezati različne organizacije, ki bi  v okviru tega javnega razpisa nastopale kot projektni partnerji z enotnim projektom, s katerim bi znotraj posamezne regije/regijske enote  pokrili čim več vsebin določenih v javnem razpisu.

Več

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Skupna okvirna vrednost razpoložljivih (nepovratnih) namenskih sredstev javnega razpisa za leta 2017, 2018 in 2019 znaša 7.600.000 EUR, od tega je 4.180.000,00 EUR namenjenih za sofinanciranje projektov v KRVS in 3.420.000,00 EUR za sofinanciranje projektov v KRZS.

Razpisnik: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Rok: Rok za oddajo vlog je 20. 3. 2017.

Dodatne informacije: Dodatne informacije o javnem razpisu zainteresirani prijavitelji lahko dobijo izključno po e-pošti na naslov: hq/neet{Ahpw/tj s pripisom: Javni razpis za sofinanciranje projektov »Razvoj in izvajanje dolgih programov socialne aktivacije ter povezovanje z zaposlitvenimi programi« (za Polonco Jakob-Krejan). Odgovori na pogosto zastavljena vprašanja v zvezi z razpisom bodo objavljeni na spletnem naslovu: http://www.mddsz.gov.si/. Vprašanja je možno posredovati do 14. 3. 2017 zadnji odgovori bodo objavljeni do 16. 3. 2017.

Ministrstvo bo organiziralo več informativnih delavnic za potencialne prijavitelje, kjer bo podrobneje predstavljen javni razpis. O datumu in lokacijah delavnic bodo potencialni prijavitelji obveščeni na spletni strani ministrstva: http://www.mddsz.gov.si/.

Razpisna dokumentacija: Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani prijavitelji v razpisnem roku pridobijo na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. http://www.mddsz.gov.si/.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.


Ali se vam je zdel članek koristen? Da Ne
Sorodni članki

Zagotovite si

brezplačne podporne storitve za svoje podjetje

Pridružite se

hitro rastočim podjetjem v inovativnem okolju

bodite obveščeni

in se naročite na tedenski informativni bilten

Preglejte ponudbo

domačih javnih razpisov