Prijavite se na brezplačni tedenski informativni bilten.

Pridružite se 40.000 zadovoljnim prejemnikom e-priročnika.

Prijavi se Priporoči vsebino prijatelju

Moj spletni priročnik

Sprememba razpisne dokumentacije javnega razpisa »KREPITEV KOMPETENC IN INOVACIJSKIH POTENCIALOV PODJETIJ«

Številka 07-2017 | Področje: Razpisi

1 0
Koristnost članka
1 oseb je članek označilo kot koristen.

Objavljeno: Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije - SPIRIT Slovenija, 10. 2. 2017, http://www.spiritslovenia.si/

Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije - SPIRIT Slovenija objavlja spremembo razpisne dokumentacije javnega razpisa »KREPITEV KOMPETENC IN INOVACIJSKIH POTENCIALOV PODJETIJ«, ki je bi objavljen v Uradnem listu RS (Datum: 30. 12. 2016, Št. 88).

Potencialne prijavitelje obveščamo, da je bila razpisna dokumentacija spremenjena. Bistvene spremembe, na katere želimo opozoriti prijavitelje, so:

  • Točka 5 - podrobnejša predstavitev meril za ocenjevanje:

Podmerilo 2.2: Formalna usposobljenost razvojne skupine, ki bo izvedla RRI projekt

V pojasnilu se navedba »raziskovalne« zamenja z izrazom »razvojne«

Podmerilo 2.5: Raziskovalno-inovacijska in upravljavska sposobnost prijavitelja: popravek teksta pojasnila

Navedba »Pri ocenjevanju se ustrezno označi samo eno od navedb in v polje vpiše število točk. Upošteva se le utemeljitev s priloženimi ustreznimi dokazili.« se zamenja z navedbo: »Pri ocenjevanju se oceni navedbe v vlogi. V polje se vpiše ustrezno število točk iz danega razpona za izbrano trditev.  Ustrezno število točk je potrebno dobro utemeljiti.«

Sprememba teksta v opisu podmerila: Navedba »raziskovalne« se zamenja z izrazom »razvojne«

  • Obrazec 1:

Točka 1.1.  - Sedež: dodano pojasnilo pod črto: »V primeru, da bo projekt izvajala poslovna enota, vpišite podatke le-te«

Točka 1.3. - Osnovni podatki prijavitelja - »Število zaposlenih na dan 30.11.2016« (brisano pojasnilo pod črto: »Podatek mora biti skladen s potrdilom Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije o številu zaposlenih v podjetju na zadnji dan navedenega leta, ali, za podjetja, ki za navedeno obdobje še niso bila registrirana v Republiki Sloveniji, drugim ustreznim potrdilom«

Točka 1.6: Izkazovanje širšega družbenega vpliva - trajnostni poslovni model (popravek navodila za izpolnjevanje): označitev ni omejena le na eno od možnosti. Navedba »označite eno od možnosti in utemeljite navedbe« se zamenja z navedbo »ustrezno označite in utemeljite navedbe«.

  • Obrazec 3:

Točka 3.1 - Finančni podatki: (dodan tekst, ki se nanaša na velika podjetja, v koloni B):

Delež sofinanciranja glede na velikost podjetja

…veliko - do 25% vrednosti upravičenih stroškov

Točka 3.3 - Kazalniki za spremljanje uspešnosti projekta: (dodano pojasnilo pod črto):

»Če je poslovno leto prijavitelja različno od koledarskega, ustrezno spremenite datum in vnesite vrednost na zadnji dan poslovnega leta«

  • Obrazec 4:

Točka 4.3. Raziskovalna-inovacijska in upravljavska sposobnost prijavitelja: v tretji alineji se navedba »raziskovalne« zamenja z navedbo »razvojne«

Dodana polja na koncu obrazca za vpis kraja in datuma, ime in priimek ter podpis zakonitega zastopnika ter žig prijavitelja.

  • Obrazec 5:

Tabela 5.1. Finančni načrt operacije po vrstah stroškov: (dodan tekst, ki se nanaša na velika podjetja pri navodilu za izpolnjevanje v tabeli):

Delež sofinanciranja veliko podjetje do 25%...

  • Obrazec 8:

Dodan tekst: »Ne pozabite priložiti elektronske kopije vloge«

Te in ostale manjše spremembe so razvidne iz popravljene razpisne dokumentacije.

Razpisnik: Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije - SPIRIT Slovenija


Ali se vam je zdel članek koristen? Da Ne
Sorodni članki

Zagotovite si

brezplačne podporne storitve za svoje podjetje

Pridružite se

hitro rastočim podjetjem v inovativnem okolju

bodite obveščeni

in se naročite na tedenski informativni bilten

Preglejte ponudbo

domačih javnih razpisov