Prijavite se na brezplačni tedenski informativni bilten.

Pridružite se 40.000 zadovoljnim prejemnikom e-priročnika.

Prijavi se Priporoči vsebino prijatelju

Moj spletni priročnik

Koledar poročanja za mesec avgust 2016

Številka 30-2016 | Področje: Predpisi

Objavljeno: www.racunovodja.com, 22. 7. 2016, Avtor: mag. Katja Blatnik

Datumi in obrazci, ki jih v mesecu avgustu 2016 ne smete zamuditi!

Do 1. 8.

 • Doplačilo oz. vračilo dohodnine za leto 2015 za informativne izračune z dne 31. 5. 2016, če ugovor ni bil vložen
 • Plačilo okoljske dajatve zaradi nastajanja odpadne embalaže za obdobje april do junij 2016
 • Plačilo okoljske dajatve zaradi odpadne EE opreme za obdobje januar do junij 2016
 • Obračun davka na finančne storitve za junij 2016
 • Vložitev napovedi za odmero dohodnine za zavezance, ki do 15. junija 2016 niso prejeli informativnega izračuna za leto 2015, razen posameznih skupin zavezancev

Do 10. 8.

 • Statistika finančnih računov - samo zavezanci poročanja za obdobje od 1. april do 30. junij 2016
 • Plačilo akontacij davka iz dejavnosti za julij 2016
 • Plačilo akontacij davka od dohodka pravnih oseb za julij 2016

Do 12. 8.

Do 15. 8.

 • Pošiljanje podatkov v ETN iz pogodb za kupoprodajne posle z nepremičninami, za katere je bil obračunan DDV, iz pogodb ter aneksov k pogodbam za finančni najem nepremičnin, za katere je bil obračunan DDV, ki so sklenjene v mesecu juliju 2016
 • Pošiljanje podatkov v ETN iz pogodb o najemnih pravnih poslih s stavbami in deli stavb, sklenjenimi v mesecu juliju 2016; Do 16. 8. fizične osebe, če podatke sporočajo v PISNI OBLIKI

Do 16. 8.

Do 18. 8.

 • Na dan izplačila dohodkov - obrazec REK-1 in iREK za dohodke iz delovnega razmerja in dohodke, ki se ne vštevajo v davčno osnovo za julij 2016
 • Obračun in plačilo dodatne koncesijske dajatve za julij 2016

Do 19. 8.

 • Obrazec DVP - Poročilo o kupljenih/prodanih tujih dolžniških vrednostnih papirjih mimo domačih posrednikov za julij 2016
 • Obrazec SN11-T - Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah rezidentov v tujini – transakcije za julij 2016
 • Obrazec SN22-T - Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah nerezidentov v Sloveniji – transakcije za julij 2016
 • Obrazec BST - Poročilo o storitveni menjavi in delu blagovne menjave, ter o tekočih/kapitalskih transferih z nerezidenti za julij 2016
 • Obrazec KRD - Poročilo o prejetih in danih kreditih ter depozitih z nerezidenti za julij 2016

Do 22. 8.

 • Rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za julij 2016
 • Obrazec DDV-O za julij 2016 za tiste zavezance, ki so dolžni predložiti rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za julij 2016 (op. plačilo DDV je 31. 8.)

Do 25. 8.

 • Obvezni večstranski pobot za zamude pri plačilu, nastale do 31.7. (začetek vnosa 18. 8.)

Do 31. 8.

 • Obrazec REK-1 in iREK za dohodke iz delovnega razmerja, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, če so bili dohodki v juliju 2016 izplačani samostojno
 • Obrazec DDV-O - Obračun DDV za julij 2016
 • Obrazec PD–O - Poročilo o dobavah (76 a člen) za julij 2016
 • Obrazec SKV - Poročilo o kratkoročnih terjatvah in obveznostih iz poslovanja z nerezidenti za julij 2016
 • Obrazec 1A - Izplačilo akontacij plač za mesec julij 2016 – Podatki o izplačanih plačah zaposlenih, za katere veljajo določila KP in o najvišji plači
 • Obrazec 1-ZAP/M - Mesečno poročilo o izplačanih plačah pri pravnih osebah za julij 2016
 • Skrajni rok za predložitev revidiranih letnih poročil za zadruge, gospodarske družbe za leto 2015
 • Skrajni rok za predložitev revidiranih letnih poročil za društva za leto 2015


Ali se vam je zdel članek koristen? Da Ne


Nazaj

Zagotovite si

brezplačne podporne storitve za svoje podjetje

Pridružite se

hitro rastočim podjetjem v inovativnem okolju

bodite obveščeni

in se naročite na tedenski informativni bilten

Preglejte ponudbo

domačih javnih razpisov