Prijavite se na brezplačni tedenski informativni bilten.

Pridružite se 40.000 zadovoljnim prejemnikom e-priročnika.

Prijavi se Priporoči vsebino prijatelju

Moj spletni priročnik

Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnega prostora v lasti Občine Izola

Dvojna številka (27-28) - 2016 | Področje: Razpisi

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 47, Datum: 1. 7. 2016, Stran: 1650

Predmet javnega zbiranja: Predmet oddaje z javnim zbiranjem ponudb je naslednji poslovni prostor:

a) Trg Etbina Kristana 1, v izmeri 140,8 m2 (uporabne površine 130,7 m2), z namembnostjo prehrambenega gostinskega obrata – bara. Izklicna cena mesečne najemnine je 1.325,00 EUR.

Predmet oddaje se odda v najem za določen čas, in sicer za obdobje 1 leta od sklenitve pogodbe, z možnostjo podaljšanja do 5 let.

Več

Pogoji za sodelovanje: Na javni razpis se lahko prijavijo vse pravne in fizične osebe – samostojni podjetniki, ki imajo svoj sedež v Republiki Sloveniji ali drugi državi članici EU in EGP. Fizična oseba, ki še ni registrirana kot samostojni podjetnik posameznik, mora ob prijavi na razpis zagotoviti, da bo izvajala dejavnost kot samostojni podjetnik posameznik oziroma podati izjavo, da bo izbrani ponudnik po prejemu sklepa o izbiri, v roku 15 dni, registriral ustrezno dejavnost.

Pravne in fizične osebe - samostojni podjetniki, ki imajo svoj sedež v drugi državi članici EU in EGP in ne morejo pridobiti takih listin, kot javni razpis zahteva od pravnih in fizičnih oseb - samostojnih podjetnikov, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji, lahko predložijo listine od pristojnih organov in institucij v okviru pravne ureditve, ki po vsebini in namenu nadomeščajo listine ki jih javni razpis zahteva od pravnih in fizičnih oseb - samostojnih podjetnikov, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji.

Razpisnik: Občina Izola - Comune di Isola

Rok: Rok za prijavo je 25. 7. 2016 (datum poštnega žiga).

Ponudnik mora v odprtem razpisnem roku vplačati varščino v višini 3 izklicnih mesečnih najemnin.

Dodatne informacije: Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani v času uradnih ur po telefonu: (05) 66-00-352 ali 041/476-038, Kontaktna oseba: Željko Kerezović ali na (05) 66-00-100 (centrala - vodja Urada za upravljanje z občinskim premoženjem).

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je od dneva objave do izteka roka za oddajo prijav dosegljiva na spletni strani Občine Izola: http://www.izola.si/. Zainteresirani ponudniki jo lahko v času uradnih ur dvignejo tudi v sprejemni pisarni Občine Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola.

Več: Več o javnem zbiranju ponudb najdete tukaj.


Ali se vam je zdel članek koristen? Da Ne


Nazaj

Zagotovite si

brezplačne podporne storitve za svoje podjetje

Pridružite se

hitro rastočim podjetjem v inovativnem okolju

bodite obveščeni

in se naročite na tedenski informativni bilten

Preglejte ponudbo

domačih javnih razpisov