Prijavite se na brezplačni tedenski informativni bilten.

Pridružite se 40.000 zadovoljnim prejemnikom e-priročnika.

Prijavi se Priporoči vsebino prijatelju

Moj spletni priročnik

Javni razpis za izbiro ponudnikov subvencionirane študentske prehrane za leti 2017 in 2018

Dvojna številka (27-28) - 2016 | Področje: Razpisi

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 47, Datum: 1. 7. 2016, Stran: 1606

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je dejavnost prehrambenih gostinskih obratov – izbira ponudnikov subvencionirane študentske prehrane za leti 2017 in 2018.

Pogoji za sodelovanje: Na javni razpis se lahko prijavijo pravne in fizične osebe, ki:

 • imajo registrirano gostinsko dejavnost;
 • imajo poravnane vse zapadle davke in druge obvezne dajatve;
 • niso v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije;
 • niso v postopku prenehanja samostojne dejavnosti (velja za fizične osebe);
 • izpolnjujejo kadrovske, prostorske, tehnične in ostale pogoje, navedene v javnem razpisu in razpisni dokumentaciji.

Kraj izvedbe študentske prehrane so študijska središča v Republiki Sloveniji, torej kraji, kjer so višje strokovne šole in visokošolski zavodi, ki izvajajo javno veljavne višješolske in visokošolske programe: Ajdovščina, Bled, Brežice, Celje, Črnomelj, Domžale, Dutovlje, Godovič, Hoče, Izola, Jesenice, Kočevje, Koper, Kranj, Krško, Laško, Lendava, Litija, Ljubljana, Ljutomer, Maribor, Mozirje, Murska Sobota, Naklo, Nova Gorica, Novo mesto, Piran, Portorož, Postojna, Ptuj, Radenci, Radovljica, Rakičan, Ravne na Koroškem, Rogaška Slatina, Sežana, Slovenj Gradec, Slovenske Konjice, Šempeter pri Novi Gorici, Šentjur, Škofja Loka, Trbovlje, Trebnje, Trzin, Tržič, Velenje, Vipava, Zagorje ter Žalec.

Več

Vrednost razpisa: Okvirna višina sredstev tega javnega razpisa je za leti 2016 in 2017, 11.200.000,00 EUR v letu 2017 in 8.400.000,00 EUR v letu 2018.

Razpisnik: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Rok: Ministrstvo bo v času trajanja javnega razpisa opravilo dve odpiranji prispelih vlog.

 • Prvo odpiranje vlog bo 23. 8. 2016. Vloge morajo biti oddane na Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti do vključno ponedeljka, 22. 8. 2016.
 • Drugo odpiranje vlog bo 23. 8. 2017. Vloge morajo biti oddane na Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti do vključno torka, 22. 8. 2017.

Dodatne informacije: Vsebinska vprašanja ponudniki podajajo na elektronski naslov hq/neet{Ahpw/tj s pripisom »Javni razpis za izbiro ponudnikov subvencionirane študentske prehrane za leti 2017 in 2018«, najkasneje šest dni pred koncem roka za oddajo vlog. Odgovori na pisna vprašanja bodo objavljeni na spletni strani ministrstva: www.mddsz.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi_in_javna_narocila/.

Več informacij:

 • Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, Tel: (01) 369-77-34, vsak delovni dan od 9. do 11. ure;
 • Študentska organizacija Univerze v Ljubljani, Pivovarniška 6, 1000 Ljubljana, pisarna študentska prehrana, Tel: (01) 438-02-29 ali Tel: (01) 438-02-11, vsak delovni dan od 12. do 13. ure;
 • Študentska organizacija Univerze v Mariboru, Tel: (02) 228-56-00, od ponedeljka do četrtka od 9. do 11. ure;
 • Študentska organizacija Univerze na Primorskem, Gortanov trg 15, 6000 Koper, Tel: (05) 662-62-20, vsak delovni dan od 10. do 12. ure.

Razpisna dokumentacija:

 • spletna stran Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti: http://www.mddsz.gov.si/.
 • Študentska organizacija Univerze v Ljubljani, Pivovarniška 6, 1000 Ljubljana, pisarna študentska prehrana, Kontaktni osebi: Petra Krulc ali Mojca Škrjanec, vsak delovni dan od 12. do 13. ure oziroma na spletnem naslovu: http://www.sou-lj.si/;
 • Študentska organizacija Univerze v Mariboru, Gosposvetska 83, 2000 Maribor, vsak delovni dan od 9. do 11. ure oziroma na spletnem naslovu: http://www.soum.si/;
 • Študentska organizacija Univerze na Primorskem, Gortanov trg 15, 6000 Koper, Kontaktna oseba: Aleksandra Rengeo, vsak delovni dan od 10. do 12. ure oziroma na spletnem naslovu: http://www.soup.si/.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.


Ali se vam je zdel članek koristen? Da Ne


Nazaj

Zagotovite si

brezplačne podporne storitve za svoje podjetje

Pridružite se

hitro rastočim podjetjem v inovativnem okolju

bodite obveščeni

in se naročite na tedenski informativni bilten

Preglejte ponudbo

domačih javnih razpisov